Wärtsilä förnyar sin organisationsstruktur för att påskynda genomförandet av strategin

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 5.3.2020 kl. 14:25

Wärtsilä har beslutat omorganisera Marine-affärsområdet i tre självständiga affärsområden. Syftet med förändringen är att påskynda genomförandet av strategin, förenkla affärsstrukturen och stärka verksamhetens närvaro i direktionen. De nya affärsområdena Marine Power, Marine Systems och Marine Voyage är verksamma från och med 1.7.2020.

Utvecklingen av Wärtsiläs organisationsstruktur är en fortsättning till förändringen som gjordes år 2019 då utrustningsverksamheterna integrerades med serviceverksamheten med målsättningen att stärka fokusen på livscykellösningar. I den nya operativa modellen fokuserar Marine Power på motorer och propulsionslösningar, medan Marine Systems består av gaslösningar, avgashantering, elsystem samt tätningar och lager. Marine Voyage-utbudet kommer att omfatta automations- och navigationslösningar, simulerings- och utbildningslösningar, driftlösningar för flottor samt lösningar för kontroll av fartygstrafik. Varje affärsområde har livscykelansvar för sitt sortiment. Wärtsiläs Energy-affärsområde fortsätter i sin nuvarande form.

“Wärtsiläs målsättning är att leda vägen mot en mer hållbar framtid för marinindustrin. Vi har idag det bredaste utbudet för marinmarknaden och jag är övertygad att vårt beslut att etablera tre självständiga marinverksamheter med en starkare fokus på respektive marknads specifika behov kommer att sätta fart på genomförandet av vår Smart Marine-strategi. Våra kunder kommer att ha nytta av den ökade flexibiliteten och farten i beslutsfattandet samt av en effektivare frontlinje med större möjlighet till inflytande”, kommenterar Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsilä rapporterar enligt den nya organisationsstrukturen från och med andra kvartalet 2020. Justerade jämförelsetal offentliggörs före publiceringen av halvårsrapporten januari-juni 2020.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, varumärke och marknadsföring
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, vänligen kontakta:
 
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Prenumerera