Wärtsilä förutser ett lägre resultat för år 2019

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 18.9.2019 kl. 17.50 lokal tid

I Wärtsiläs halvårsrapport förväntades efterfrågan vara mjuk för både marin- och energiaffärsområdena. Orderingången under det tredje kvartalet har dock varit svagare än väntat.

Gruppen har genomfört en översyn angående de större projekten som pågår. Som ett resultat av denna översyn estimeras det jämförbara rörelseresultatet påverkas med cirka 150 miljoner euro relaterade till vissa projekt inom Marine Gas Solutions -verksamheten och samt energiaffärsområdet. Detta innebär att det jämförbara rörelseresultatet för helåret 2019 förväntas bli cirka 100 miljoner euro lägre än 2018.

Mer information kommer att ges när resultatet för det tredje kvartalet har publicerats. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jaakko Eskola
Koncernchef
Tfn: +358 10 709 5601
jaakko.eskola@wartsila.com 

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

Prenumerera