Wärtsilä levererar underhållsavtal av komplett gasbränslehanteringssystem för Viking Grace

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 19.4.2018 kl. 11.15

Teknologikoncernen Wärtsilä och finska rederiet Viking Line har undertecknat ett underhållsavtal gällande Optimised Maintenance av Wärtsilä LNGPac-systemet ombord på passagerarfartyget Viking Grace. Underhållsavtalet av Wärtsilä LNGPac-systemet är det första i sitt slag. LNGPac-systemet är ett bränslehanteringssystem för fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Viking Grace är det första passagerarfartyget som använder LNG som bränsle. Avtalet omfattar även Condition Based Maintenance (CBM) och onlinesupport för Wärtsilä LNGPac-systemet. Därtill förlänger Wärtsilä och Viking Line det befintliga underhållsavtalet för Viking Grace med fem år.

Underhållsavtalet, som undertecknades i slutet av 2017, innehåller dynamisk planering av Viking Graces underhållsintervaller för att kunna anpassa fartygägarens affärsverksamhet och på så vis förbättra förutsägbarheten av långtidskostnader. Det höjer även prestandan och optimerar fartygets drifttid, vilket gynnar både ägarna och passagerarna.

Ett nytt inslag i underhållsavtalet gällande LNGPac är Wärtsiläs Condition Based Maintenance, som samlar information om genomsnittligt gasflöde, värmeväxlarnas temperaturer, energianvändning och LNG-pumparnas tryck. Informationen underlättar planering och schemaläggning av underhållsprocedurerna på LNGPac-systemet. Informationen förbättrar även kostnadsplaneringen och drifttiden.

Wärtsilä LNGPac är ett gasbränslehanteringssystem för LNG-drivna fartyg. Systemet ombord på Viking Grace omfattar bunkring av flytande naturgas, två förvaringstankar och hanteringsutrustning med relaterade säkerhets- och automationssystem utvecklade av Wärtsilä.

”Miljöintressena står högt på Viking Lines dagordning, tillsammans med behovet av att optimera vår operativa effektivitet”, säger Ulf Hagström, senior vice ordförande för Marine Operations och NB på Viking Line Abp. ”Wärtsilä är en föregångare i flerbränsle- och andra miljövänliga teknologier och har vid upprepade tillfällen visat sin spetskompetens i tekniskt stöd och tjänster för Viking Line och Viking Grace. Genom detta avtal kommer vi att kunna använda den fulla potentialen av Wärtsiläs kännedom och sakkunskap.”

Förutom Wärtsilä LNGPac har Wärtsilä levererat för Viking Grace fyra Wärtsilä 50DF-huvudmotorer som drivs av LNG, bog- och tunnelstyrpropellrar, samt två byggda huvudpropellrar i rostfritt stål med fasta blad och med kompletta propelleraxellinjer samt miljöanpassade axeltätningssystem för axellinjen. Wärtsilä har ansvarat för Viking Graces underhåll sedan fartyget togs i bruk år 2013. I februari 2018 avtalade Wärtsilä och Viking Line om att förlänga underhållsavtalet av Viking Grace, som täcker både CBM och onlinesupport, i fem år till.

Viking Grace har kapacitet för 2 800 passagerare och trafikerar mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige över Östersjön.

Läs mera:

Pressmeddelande 14 Mars 2013: Wärtsilä tecknar femårigt underhållsavtal för Viking Grace  

Wärtsilä LNGPac 

Wärtsilä’s Lifecycle solutions for Marine industry

Mediakontakter:

Thomas Liljeqvist
Försäljningschef
Wärtsilä Services
thomas.liljeqvist@wartsila.com
Tel. +358 44 515 7987

Hanna Viita
Marknadsdirektör
Wärtsilä Services
hanna.viita@wartsila.com
Tel. +358 40 167 1755

Wärtsilä Services i korthet
Wärtsilä Services erbjuder sina kunder högklassiga livscykellösningar som främjar deras affärsverksamhet. Vi har det bredaste utbudet av tjänster i branschen för både shipping och kraftförsörjning – när och var som helst. Lösningarna omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en ökad effektivitet och säker prestanda för kunden – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

Prenumerera

Media

Media