Wärtsilä publicerar omräknad finansiell information för 2019 för att återspegla det nyligen etablerade Portfolio-affärsområdet

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 25.3.2020 kl. 10:00 EET

 
Wärtsilä publicerar omräknad finansiell information för 2019 för att återspegla det nyligen etablerade Portfolio-affärsområdet

 

Wärtsilä har etablerat Portfolio-affärsområdet som en fristående enhet vid sidan om bolagets Marine- och Energy-affärsområden. Målsättningen med att driva Portfolio-affärsområdet självständigt är att stärka fokusen på verksamheter som är centrala för strategigenomförandet och att förbättra prestationen. Wärtsiläs finansiella rapportering kommer att återspegla den nya organisationsstrukturen från och med det första kvartalet 2020.

Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet kommer att utgöra de rapporterade segmenten, medan Portfolio-affärsområdet rapporteras som övrig affärsverksamhet. Portfolio-affärsområdet omfattar följande affärsenheter: underhållningssystem, produkter för kraftkonvertering och system för avbrottsfri kraftförsörjning, tankkontollsystem, vatten- och avfallslösningar, ventillösningar samt vattenkraftlösningar och turbintjänster. Dessa enheter har antingen begränsade synergier med Wärtsiläs övriga produkter och tjänster eller begränsade tillväxtpotential inom Wärtsilä.

Wärtsiläs finansiella information för 2019 har justerats för att återspegla den nya rapporteringsstrukturen. De omräknade jämförelsetalen presenteras i separata excel- och PDF-filer som bifogas detta meddelande. Omräkningen påverkar inte koncernens totala siffror.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com 


Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com


För pressinformation, vänligen kontakta: 

Atte Palomäki
Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring 
Wärtsilä Oyj Abp

Tfn: +358 10 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com 


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com