Wärtsilä utnämner Alid Dettke till personaldirektör

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 24.10.2019 kl 08.30

Alid Dettke (38, fil.kand. dubbelexamen) har utnämnts till personaldirektör och direktionsmedlem från och med idag. Detke anställdes av Wärtsilä i november 2017 och har senast ansvarat för öppna innovationsverksamheten. Hon har bidragit starkt till omvandlingen av Wärtsiläs företagskultur mot ett smart teknologiföretag genom att främja ledarskapsutveckling, samarbete med startup-företag, riktade kapitalinvesteringar och gemensamt skapande inom innovationsekosystem.

Innan hon började på Wärtsilä arbetade Detke på Accenture Interactive i över tio år inom ett flertal olika positioner med fokus på digital strategi, omvandling och värdeskapning.

”På Wärtsilä har vi under en kort tidsperiod omformat vår verksamhet för att öka kundvärde i en marknad som präglas av förändring. Långsiktig framgång kräver uthållighet och nya tankesätt från våra anställda runtom i världen. Med denna utnämning vill jag betona Wärtsiläs engagemang för kompetensutveckling och en resultatinriktad företagskultur med klar ansvarsfördelning och tydligt uppställda mål. För att garantera vår framgång måste vi kunna erbjuda vår personal en genuint engagerande medarbetarupplevelse”, säger Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsiläs tidigare personaldirektör Päivi Castrén (61) fortsätter sin karriär utanför bolaget.

”De senaste åren på Wärtsilä har kännetecknats av kontinuerlig förändring. Från ett personalperspektiv har dessa förändringar alltid skötts smidigt och effektivt. Å hela organisationen vägnar vill jag tacka Päivi. Hennes arbete för att stärka de globala HR-processerna har haft en stor inverkan på vår ställning som en attraktiv arbetsgivare”, fortsätter Eskola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör för Kommunikation, varumärke och marknadsföring
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Alid Dettke
Personaldirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +49 160 90192832
alid.dettke@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Prenumerera

Media

Media