Wavin förenar krafterna på den nordiska marknaden.

Wavin i Sverige, Danmark, Norge och Finland bildar en ny, nordisk organisation inom flera affärsområden. Denna förändring är en del av ett europeiskt förändringsarbete där Wavin-gruppen strukturerar sin affärsverksamhet i åtta regioner. Danska och svenska Wavins VD Per Dollerup Mikkelsen har utsetts till Nordenchef.

 

 
”De fyra nordiska marknaderna är olika på många sätt, men har även en hel del gemensamt, både vad gäller marknad och handel. Med förenade krafter kan vi effektivt utnyttja resurserna i de fyra länderna för att uppnå fortsatt hållbar tillväxt, möta framtida utmaningar och samverka med våra internationella partners”, säger Per Dollerup Mikkelsen.

Funktionerna som kommer att ingå i den nordiska organisationen är marknadsföring, produktledning, masterdata, kundtjänst, leverantörskedja, ekonomi och logistik. På alla dessa områden finns stora likheter och potentiella synergieffekter. 

Produktledning, masterdata och marknadsföring kommer att ingå i en helnordisk organisation under ledning av Henning Stabell, tidigare marknads- och produktchef i Danmark. 

Med den här förändringen kan Wavin fortsätta utveckla innovativa produkter och möta framtida utmaningar genom hållbar tillväxt på alla fyra marknaderna.

Engagemang och kunskapsöverföring är viktiga förutsättningar för att Wavin ska kunna befästa sin redan starka marknadsposition i Norden. I framtiden kommer den mer specialiserade, nordiska marknadsavdelningen att vidareutveckla vår redan starka end-to-end-kommunikation och utforma lojalitetsprogram med och för viktiga intressenter.  

Som vi meddelat tidigare i år genomgår Wavins produktion just nu omfattande moderniseringar och harmoniseringar i Sverige, Danmark och Norge. Nu är även logistiken och leverantörskedjan organiserad med Norden som bas. De nordiska länderna kommer därigenom att samverka både vad gäller måluppfyllelse och vår värdekedja.

För våra partners förväntas resultaten bli förbättringar i alla avseenden. I allt från kvalitet till servicenivå. 

Vår försäljningsverksamhet har samma uppbyggnad som tidigare med nationella försäljningsorganisationer som finns nära och samverkar med våra partners och fungerar som en nordisk enhet.

Med förenade krafter för kvalitet, högt tempo och framtida tillväxt. Connecting to better.

 

 

Taggar:

Om oss

Svenska Wavin har sedan 1981 varit en ledande producent av plaströrsystem i Sverige. Företaget ingår i Wavin Group som är marknadsledande i Europa inom plaströrsystem. Wavin Group har sitt huvudkontor i Zwolle, Holland och är direkt representerad i 25 europeiska länder med totalt 30 produktionsanläggningar. Wavin har cirka 5500 anställda och en årlig omsättning på cirka 1,2 miljarder Euro. Wavin ingår i mexikanska Mexichem gruppen som är världsledande inom plaströrsystem.

Media

Media