Ny huvudägare i WXY Holding AB som äger och driver Waxy Carwash

Report this content

WXY Holding AB accelererar därmed utrullningen av nya anläggningar i Sverige

Efter en utvärdering av verksamheten förvärvar ett köparkonsortium, med initiativtagaren Johan Josephson, samtliga aktier, ca 40%, av tidigare huvudägaren för att aktivt driva den fortsatta utrullningen av Waxys framgångsrika koncept i Sverige.

Inom ramarna för konsortiet säkerställs långsiktig finansiering, förstärkning av organisation och styrelse.

Bolaget kommer efter den extra bolagsstämman att avisera vilka förändringar detta betyder avseende styrelse, revisor och organisation. Primärt skapas en långsiktig och uthållig ägarstruktur för samtliga intressenter i Wxy Holding AB.

”Waxy fokus på miljövänlig och kvalitativ bilvård är en slagkraftig och uppskattad kombination med Sveriges kanske nöjdaste bilvårdskunder, jag vill vara med och rulla ut konceptet i Sverige”, säger Johan Josephson, inititaivtagare till förvärvet via konsortiumet.

Waxy Carwash har nu en solid kundbas av nya och återkommande kunder och det är ägarnas avsikt att utveckla Waxy Carwash till att bli den ledande kedjan inom bilvård innefattande in- och utvändig tvätt, lackbehandling, laddstolpar, m.m.

Waxy lanserar också inom kort butiker och lounger i anläggningarna där kunderna kan ta en fika eller en enkel måltid, ladda telefonen, eller koppla upp sig mot internet medan de väntar på sitt fordon.

Genom ägarförändringarna kan bolaget med kraft fullfölja de planer som finns avseende en utrullning av Waxy Carwash i Sverige.

Om konsortiet

Konsortiet består av inititaivtagaren Johan Josephson, tidigare Green Landscaping AB (ledningsgruppen), m.fl., Lars Larsson, VD stödet, finansiering, m.m., Per Skott, digital transformering, Arne Olafsson, tidigare VD Envirotainer, Proffice Callcenter, m.fl., Michel Lantz,  Telac AB, m.fl., Staffan Lundell, affärsutvecklare och IR.

Samtliga har för avsikt att arbeta aktivt i, och med, bolaget för att uppnå de långsiktiga mål som har fastställts för verksamheten.

Om Waxy

Waxy har som affärsidé att bygga en kedja med miljövänliga bilvårdsstationer i Sverige och bygger sin verksamhet på fyra hörnstenar. Miljö, Kvalitet, Effektivitet, och Pris.

Waxy är ISO 9001 och 14 001 certifierade.

Waxy planerar för en aggressiv etablering av Waxyanläggningar i Sverige.

Bolaget har funnits i sin nuvarande form sedan 2018 och har som ambition att bli det ledande bolaget i Sverige inom marknadssegmentet för fordonsvård.

WXY Holding AB aktie ansluten till Euroclear.

Läs mer på www.waxy.se

För mer information, kontakta Johan Josephson, johan.josephson@waxy.se eller 0730-86 93 49

 

Taggar:

Dokument & länkar