Waxy offentliggör prospekt för obligationslån med låneram om högst 50 000 000 SEK

PUBLICERINGSDATUM: MARS 21, 2019

Waxy International AB (publ) (”Waxy”) offentliggör prospekt avseende obligationslån med låneram om högst 50 mkr. Lånet är säkerställt med en löptid om 2 år. Waxy avser notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Inför noteringen av obligationerna har Waxy upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Waxys webbplats (www.waxy.se) samt kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Waxy International AB (publ) (”Waxy”) offentliggör prospekt avseende obligationslån med låneram om högst 50 mkr. Lånet är säkerställt med en löptid om 2 år. Waxy avser notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Inför noteringen av obligationerna har Waxy upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Waxys webbplats (www.waxy.se) samt kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Jonas Wäneskog, VD Waxy

E-post: Jonas@waxy.se

Ingvar Rehbinder, Ekonomichef Waxy

E-post: ingvar@waxy.se
Tel: 08 5500 5557

Waxy etablerar en kedja med moderna och miljövänliga bilvårdsanläggningar i Sverige. Bolagets ambition är att genom en progressiv tillväxtstrategi bli en rikstäckande miljövänlig kedja för bilvård. Bakom Waxy finns ett team med finansiell erfarenhet och erfarenhet av marknadsföring, management och ledarskap samt lång professionell erfarenhet inom bilhandel och bilvårdsindustrin. Läs mer på www.waxy.se

Prenumerera

Dokument & länkar