Waxys obligation börjar handlas den 25 mars 2019

PUBLICERINGSDATUM: MARS 22, 2019
Waxy International AB (publ) (”Waxy”) offentliggjorde den 21 mars 2019 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om högst 50 mkr och en löptid om 2 år. I pressmeddelandet rapporterades även om Waxys avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt Waxys ansökan om upptagande till handel av obligationerna. Första handelsdag är planerad till måndagen den 25 mars 2019. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 50 mkr emitterats inom ramen för obligationslånet, vilket innebär att Waxy har utnyttjat hela låneramen.

Prospektet avseende obligationslånet hålls tillgängligt på Waxys webbplats (www.waxy.se) samt kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

FÖR YTTERLIGARE FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Jonas Wäneskog, VD Waxy
E-post: Jonas@waxy.se
Tel: 08 5500 5557

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Waxy International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl.17:30 CET.

OM WAXY
Waxy
etablerar en kedja med moderna och miljövänliga bilvårdsanläggningar i Sverige. Bolagets ambition är att genom en progressiv tillväxtstrategi bli en rikstäckande miljövänlig kedja för bilvård. Bakom Waxy finns ett team med finansiell erfarenhet och erfarenhet av marknadsföring, management och ledarskap samt lång professionell erfarenhet inom bilhandel och bilvårdsindustrin. Läs mer på www.waxy.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar