WXY Holding AB och Waxy International AB publicerar rapport över tredje kvartalet.

Report this content

Under tredje kvartalet 2020 fortsatte utvecklingen av Waxy i linje med den långsiktiga strategin att utveckla bolaget via tillväxt. Tredje kvartalet har präglats av arbete med finansiering av koncernen, vi ser en bra tillväxt av kunder och intäkter under perioden. Bolaget har nu 3 anläggningar i drift och den fjärde kommer att öppnas 1 december i Uppsala

Utdrag ur styrelsens kommentar till halvårsbokslutet 2020 jämfört med 2019.

Följande sammanfattning avser perioden jan – sept 2020.

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 200 (7 129) för perioden
   
 • Resultatet uppgår till -31 756 (-38 013) för perioden
   
 • Antal aktier uppgår till 194 240 722 stycken
   
 • Resultat per aktie -0,16 SEK (‐0,26 SEK) för perioden
   

En viktig notering är att moderbolaget har genom nyemission förstärkt det egna kapitalet och tillsammans med pågående emission garanterar detta löpande drift och bolaget står starkt att möta kommande planerad expansion.

Waxy har såsom resten av ekonomin på olika sätt påverkats av Corona under våren, men nu satsar vi framåt och under hösten kommer flera marknadsaktiviteter att genomföras.

Den fulla kvartalsrapporten har även publicerats på bolagets hemsida.

OM WAXY AB
Waxy är ett högkvalitativt Bilvårdsföretag som bara använder miljövänliga kemikalier och återvinner 85% av allt vatten som används i samband med biltvätt. Företaget erbjuder både privatpersoner och företag att göra rent bilen på en helt ny nivå. Anläggningarna är bemannade och automatiska med en kapacitet på 60 bilar per timme.

Styrelsen

För mer information:
Ingvar Rehbinde

ingvar@waxy.se073-993 65 12

Taggar:

Dokument & länkar