Waymaker och Sund Kommunikation startar IR Excellence

Waymaker och Sund Kommunikation startar IR Excellence IR Excellence är namnet på en ny mötesplats som nu skapas av Waymaker och Sund Kommunikation. Mötesplatsen riktar sig till chefspersoner med fokus på Investor Relations i noterade bolag eller företag som är på väg att noteras. Förmedling av relevant och högklassig kunskap blir tillsammans med nätverksskapande de viktigaste funktionerna för IR Excellence. Redan den 3 april i Stockholm och den 8 april i Malmö hålls de två första seminarierna i IR Excellence-regi. På varje ort kommer då en panel med intressanta deltagare att behandla de heta frågorna på årets bolagsstämmor på temat Corporate Governance. Seminarierna är kostnadsfria. - Vi märker alla att kraven på bolagens ledningar att hålla en god kontakt till kapitalmarknadens aktörer växer för varje dag. Vårt mål med IR Excellence är att med kunskap och nätverk stödja de i företagen som arbetar med dessa frågor, säger Caspar Settergren, VD i Waymaker. IR Excellence kommer att avhålla möten med skiftande teman en gång i kvartalet. Till att börja med kommer detta att ske i Malmö och Stockholm. Senare planeras IR Excellence att även hållas i Göteborg. - Tillsammans med Waymaker är vårt mål att skapa den mest kvalificerade mötesplatsen för VD:ar, finans- och informationschefer, IR- ansvariga och andra fokuserade på Investor Relations. Vi skall fokusera på att ge den bästa uppdateringen av den mest relevanta kunskapen inom området, säger Carl-Johan Wachtmeister, VD i Sund Kommunikation. För ytterligare information kontakta gärna: Caspar Settergren Carl-Johan Wachtmeister VD, Waymaker VD, Sund Kommunikation Tel: 0708 - 63 62 52 Tel: 0701 - 88 50 21 Bilder på Caspar och Carl-Johan finns att ladda ner på www.waymaker.se Om Waymaker: Waymakers affärsidé är att erbjuda IR- och PR-verktyg, som möjliggör värdeskapande kommunikation med strategiska målgrupper. Waymaker har verksamhet i Finland, Kanada, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA och är en division inom Observer AB som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.waymaker.se Om Sund Kommunikation: Sund Kommunikation är ett PR-företag med bas i södra Sverige som arbetar med strategisk kommunikation och implementering. Kontor finns i Malmö och Stockholm. Sund Kommunikation erbjuder tjänster inom bland annat Investor relations, medierelationer, krishantering, marknads- och internkommunikation. Läs mer på www.sundkommunikation.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00230/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00230/bild.html Pictures

Om oss

Waymaker:s affärsidé är att erbjuda kunder lösningar för värdeskapande kommunikation med strategiskt viktiga mottagare. Waymaker ingår i Observer Group och har 250 anställda, verksamhet i 6 länder och över 5000 kunder i hela Europa.j