Delårsrapport januari-mars 2020 - Fibernät är räddaren i nöden

Report this content

Samtliga våra siffror är mer positiva jämfört med samma period föregående år. Detta gäller allt ifrån nettoomsättning, marginal, resultat före skatt, rörelseresultat till resultatet per aktie. Efter en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj under sista halvåret 2019 ser vi nu under 2020 att intresset för vår nya generation switchar växer sig allt starkare. I spåret av Coronaviruset och med inställda mässor har vi ökat antalet virtuella kundmöten. Vi upplever att det tas emot positivt, både under säljmöten och under produktgenomgångar men även gällande specifika lösningar såsom våra unika telemetrilösningar. En snabb och tillförlitlig fiberinfrastruktur håller samhället igång när människor tvingas begränsa sin vardag, det ökar efterfrågan på våra produkter.

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)

  • Nettoomsättningen ökade med 30% jämfört med samma period föregående år, 19 253 (14 812) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 1 838 (1 149) tkr för perioden.
     
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 366 (763) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 526 (6 262) tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (0,1) kr.

När jag avslutade årets sista finansiella rapport med att säga att jag såg fram emot ett spännande år 2020 hade jag lika lite som någon annan en aning om exakt hur ”spännande” det skulle bli. Att det skulle bestå av ett Coronavirus, som lägger städer ödsliga och håller människor och företag gisslan över hela världen. Just vårt företag har inte påverkats negativt eftersom inga stadsnät vill vara utan produkter i en tid där digital kommunikation är viktigare än någonsin. Det behövs tillförlitliga och stabila fiberbaserade nätverk och Waystreams produkter är gjorda för att optimera nätverken.

Vi känner förstås av Coronapandemin genom att försäljningsaktiviteter i form av events och möten blir ändrade till virtuella möten och genom att mässor är inställda. Den här ovanliga tidsepoken kommer sätta sin prägel på allas vår gemensamma framtid. Där har Waystream en central roll i att skapa optimala tekniska förutsättningar för nya sätt att bo och arbeta och för allas lika möjligheter. Sverige har ett av världens mest och bäst utbyggda fibernät. Tack vare detta kan hundratusentals tjänstemän utföra sitt arbete från hemmet. Det hjälper hålla ekonomin igång samtidigt som det bekämpar virusspridningen genom social distansering. Fibernäten är till del räddaren i nöden för att möjliggöra detta och för att bibehålla sociala kontakter, även privata. Videokonferenser har ersatt möten, resor och kundbesök. Distansutbildning har helt plötsligt blivit den nya vardagen för elever över hela världen.

I början på året genomförde vi en mindre riktad emission genom kvittning av lån, vilket är positivt för bolagets kassa. Vi har under kvartalet fortsatt skriva affärsavtal i ett sunt tempo. Av förklarliga skäl har befintliga och nya kunders möjligheter att testa och utvärdera våra produkter påverkats när myndighetsbeslut försätter befolkningen i karantän, något som har skett i många länder i Europa. Intresset för våra produkter är dock fortsatt stort och vi använder digitala plattformar för att demonstrera och informera om våra produkters egenskaper. Telemetri-funktionen som underlättar för operatörer att jobba med driften av sina nät röner också stor uppmärksamhet. Genom vår nya partner, KLAR Kabelschutz, tecknade vi ett ramavtal i Bayern. Det är energibolaget SÜC GmbH som lagt en första beställning på switchar från vår MS7000-serie för sin fortsatta utbyggnad av ett fiberbaserat bredbandsnät i staden Coburg med omnejd.

Annars är det främst större affärer i Skandinavien som drivit försäljningen under årets första kvartal. Vi inledde året med en order för uppgradering av 15 000 kundanslutningar till 10Gbit/s i en dansk operatörs bredbandsnät. Ordern är kopplad till det ramavtal som undertecknades i slutet av december 2019 och operatören har nu påbörjat installation av vår switch ASR8048.

I Norge fick vi genom vår norska partner NetNordic en order på cirka 2 500 portar 10Gbit/s access. Beställningen avser leveranser till fyra norska stadsnät där Waystreams nya ASR8000 switch kommer användas för utbyggnad. Leverans sker under andra och tredje kvartalet 2020.

På vår hemmamarknad Sverige har vi tagit flertalet nya affärer. Årjäng Stadsnät valde att uppgradera stadsnätet för cirka 3 000 kunder med hjälp av de nya switcharna ASR8000 och MS7000 switchar. Med det får Årjäng Stadsnät en robust och snabb fiberaccess som är enkel att drifta samtidigt som de nu ges bättre möjligheter för tillväxt och expansion. I sydöstra Sverige valde ytterligare en stadsnätsoperatör vår MS7000 switch för sin fortsatta utbyggnad och uppgradering. I en första beställning handlar det om cirka 5 500 anslutningar. Att Waystream fortsätter utveckla sina plattformar med nya funktioner som till exempel telemetri bidrog till att operatören valde Waystream. Kvartalet avslutades med en större order i Skåne där ett stadsnät beställde ett antal ASR8000-10Gbit/s switchar. Stadsnätet kommer därmed tillhöra den exklusiva skaran av snabbaste stadsnäten i Sverige tack vara att de bytt till våra nya flaggskeppsprodukter.

Vi möter nästa kvartal med starka siffror, fördjupade kundkontakter och en innerlig önskan om att pandemin snart släpper greppet om samhället. Under tiden ser vi världen förändras på flera sätt, men inte nödvändigtvis bara till det sämre.

Var rädda om er!

Susanne Torrbacka
Tillförordnad VD

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar