Delårsrapport januari-september 2021 - Lönsam tillväxt

Report this content

Waystream hade ett stabilt och lönsamt tredje kvartal 2021. Tillväxten var god med fortsatt kostnadskontroll samtidigt som vi vunnit nya affärer i både Sverige och Tyskland. Vår nettoomsättning ökade med 15% till 19,4 MSEK och nettoresultatet gick upp med 11% till 2 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2020.  För årets första nio månader landar vår nettoomsättning på 66,7 MSEK, en ökning med 5% samtidigt som nettoresultatet ökade med 48% till 11,5 MSEK. De sista årens kostnads- och effektivitetsfokus tillsammans med ökade investeringar i produktutveckling gör att vi nu står starkt rustade inför framtiden.

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15,1% till 19 423 (16 880) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 18,3% till 13 365 (11 296) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 4,5% till 3 998 (3 820) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7,5% till 2 542 (2 364) tkr
 • Nettoresultatet ökade med 10,6% till 1 979 (1 789) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 5 871 (1 309) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,25 (0,20) kr

Sammanfattning första nio månaderna

 • Nettoomsättningen ökade med 5,1% till 66 691 (63 506) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 17,6% till 47 639 (40 508) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 31,4% till 19 082 (14 523) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 44,4% till 14 712 (10 187) tkr
 • Nettoresultatet ökade med 48,4% till 11 546 (7 782) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 26 945 (9 500) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,43 (1,00) kr

 

VD kommenterar 
 

Efter att bolaget under år 2019–2020 fokuserat på kostnadskontroll för att komma tillbaka till god lönsamhet har vi under 2021 ökat investeringstakten i produktutveckling samt gjort förstärkningar med ny personal på sälj- och marknadssidan. Vi kommer även framöver att ha god kostnadskontroll. Det ligger till grund för vårt nya fokus på hållbar- och lönsam tillväxt.

Våra produkter är väl anpassade för fibermarknaden (FTTx) både på våra nordiska hemmamarknader och i Europa. För att öka tillväxttakten måste vi nå fler kunder och kommer fortsätta förstärka försäljnings­styrkan både i Sverige och internationellt. Vi jobbar i en bransch där kundmöten, testning av produkter och så vidare är en central del i försäljningscykeln. När kunderna testat Waystreams produkter och ser vilka fördelar dessa har är konverteringsgraden till order hög.

Inom de närmaste veckorna lanserar vi en ny produkt-serie med Lager 2 och Lager 3 switchar som är anpas­sad för den svenska marknaden. Produktserien riktas mot fastighetsägare och operatörer som byggt fastig­hetsnät med kopparkablage. Våra switchar möjliggör för dem att öka hastigheten i sina nät utan att behöva byta ut kablaget. Kunden slipper stora fastighetsnät­sinvesteringar och kan ändå erbjuda betydligt högre hastigheter till sina slutkunder. Vi är övertygade om att många av våra befintliga och potentiella kunder kommer se fördelarna med en sådan produkt.

Den globala komponentbristen drabbar oss i likhet med andra företag. Komponenter som tidigare var ”hyllvara” finns inte längre tillgängligt och vi behö­ver nu delvis köpa komponenter på spotmarknaden, oftast till ett högre pris. För att säkerställa leveranser har vi dessutom gjort om designen av våra produkter för att minska behovet av specifika komponenter. Kun­derna har förståelse för leveranssituationen och att den kan leda till både prishöjningar och förseningar. Vi bedömer i dagsläget att vi kommer att klara oss väl.

På årsstämman i maj lanserades två optionsprogram och intresset från styrelse, ledning och medarbe­tare har varit stort där majoriteten passade på att teckna optioner. Det är glädjande att så många tror på Waystreams utveckling och med det investerat egna pengar i bolaget. Jag tror och hoppas att det till och med kommer öka engagemanget om det nu är möjligt.

Fredrik LundbergVD

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 70 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post susan.rose@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.comBolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl.08:30 CET.
 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar