OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR NYEMISSION AV AKTIER

Report this content

Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 augusti 2019 genomför Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Waystream publicerar härmed informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare. Nyemissionen syftar till att ge Waystreams nylanserade produktportfölj en skjuts i befintliga och nya marknader och marknadssegment.

Teckningstiden pågår mellan den 3 september och den 17 september 2019. Emissionen omfattar vid full teckning högst 2 042 586 nya aktier till en kurs om 3,14 SEK per aktie och kan inbringa bolaget cirka 6 400 000 SEK före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 204 258 SEK.

Memorandumet, teaser, anmälningssedel för teckning samt övrig information finns nu tillgänglig på Waystreams webbsida www.waystream.com/sv/investor-relations samt hos Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, www.hagberganeborn.se.

För mer information kontakta:
Susanne Torrbacka, tf vd Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email:
susanne.torrbacka@waystream.com 

Webbsida: www.waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Prenumerera

Media

Media