Waystream tecknar avtal med NOTE AB om tillverkning i Sverige

Det svenska teknikföretaget Waystream som tillverkar produkter för bredbandsnät har tecknat ett avtal med kontraktstillverkaren NOTE. Avtalet innebär att Waystream efter behov kan förlägga tillverkning till NOTE:s fabrik i Lund. Sedan tidigare har Waystream även tillverkning i Kina.

"Avtalet med NOTE är en del av vår strategi för riskminimering. Genom att ha tillverkning på flera platser i världen blir vi mindre sårbara för störningar i det logistiska systemet. Miljöaspekten är också viktig eftersom vi får kortare transportvägar till viktiga marknader", säger Susanne Torrbacka, t.f VD på Waystream.

NOTE är en nordeuropeisk partner för tillverkning av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet under produktens livscykel.

"Vi valde NOTE därför att man kunde erbjuda en bra lösning som och matchar våra hårt ställda kvalitetskrav samtidigt som vi får möjlighet till tillverkning i en annan världsdel. Coronapandemin har tydliggjort de risker som finns i det logistiska systemet när länder helt eller delvis tvingas stänga ner. Med fler, utspridda, fabriker minskar vi konsekvenserna av sådana händelser.", säger Stefan Blixt, ansvarig för produktion och logistik på Waystream.  

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Taggar:

Prenumerera