WRSD avvecklar Used By International AB

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) har fattat beslut att avveckla verksamheten i Used By International AB (”Used By”) då verksamheten bedöms sakna synergier med övriga modeverksamheten.

Styrelsen i WRSD har fattat beslut att avveckla verksamheten i Used By. Den 1 juli 2021 förvärvades Odd Molly Sverige AB med dotterbolaget Used By. Utifrån det strategiska analysarbete för den nya koncernen som genomförts har styrelsen nu beslutat att avveckla verksamheten i Used By. Bakgrunden till beslutet är bland annat att verksamheten i Used By har ytterst begränsade intäkter och saknar synergier med övriga modeverksamheten. Vidare bedömer styrelsen att möjligheten att nå lönsamhet inom Used By är små.

Avvecklingskostnaderna för Used By beräknas uppgå till ca 1 miljon kronor. Used By´s resultat för årets första 9 månader uppgick till -4,7 miljoner kronor och kommer vara avvecklat under årets sista kvartal. Helårets resultat uppskattas till ca -6,5 miljoner kronor. I samband med avvecklingen kommer en nedskrivning av det bokförda värdet om cirka 13 miljoner kronor ske.

Viktig information

Denna information är sådan information som We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8:30 CET den 15 November 2021.

Kontakta oss för ytterligare information:

Andreas Andrén, VD We aRe SpinDye®

Mail: andreas@spindye.com

Telefon: +46(0)736791475

Om We aRe Spin Dye

Koncernen består av We aRe Spin Dye, Odd Molly samt Used By.

We aRe SpinDye är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Used By är en digital plattform för secondhand-mode. 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Bolagets aktie handlas på Nordic SME.

Prenumerera

Dokument & länkar