• news.cision.com/
  • WEBLOGISTIC/
  • Göteborgs Hamn AB väljer Weblogistic AB som leverantör av nytt internetbaserat logistiksystem för containerflödet med

Göteborgs Hamn AB väljer Weblogistic AB som leverantör av nytt internetbaserat logistiksystem för containerflödet med

Report this content

Göteborgs Hamn AB väljer Weblogistic AB som leverantör av nytt internet- baserat logistiksystem för containerflödet med järnväg. Göteborgs Hamn AB har valt Weblogistic i Örnsköldsvik som leverantör av det logistiksystem som skall hantera samtliga järnvägstransporter av containers till och från hamnen. En ny avdelning har bildats inom Göteborgs Hamn AB för den växande containertrafiken med järnväg till och från hamnen. Idag hanteras ca 80.000 containers årligen och man räknar med en kraftig volymökning under de närmaste åren. För att klara denna expansion måste Göteborgs Hamn ha ett system som kan säkerställa kvalitén på alla leveransdata, exakt veta hur ankommande tågset är lastade och samtidigt kunna delge sina kunder hur tågen är lastade som lämnar Göteborgs hamn. All information skall dessutom i realtid kunna delges alla kunder och partners och integreras med nuvarande informationssystem. Weblogistic kommer nu att leverera systemet "WebTrans", ett logistiksystem för att effektivare styra och följa godsflöden och utbyten av strategisk och konkurrenshöjande information mellan underleverantörer, godsterminaler, tåg och Göteborgs Hamn med hjälp av modern internetbaserad teknik. System som utvecklats av Weblogistic används av bl.a. av IKEA Rail AB samt ett flertal tågoperatörer, hamnar och stuverier i Skandinavien. WebTrans kommer i ett första steg administrera alla containertransporter med tåg till och från Göteborgs Hamn. Systemet kommer även att hantera automatisk bokningsavstämning och den internetbaserade informationsöverföringen mellan alla inblandade parter. - Vi får nu snabbt tillgång till ett logistiksystem som enkelt kan effektivisera och stödja vår containertrafik med järnväg, när vi själva har begränsade resurser att utveckla ett eget system. Det nya systemet som nu levereras kommer att medverka till att höja vår konkurrenskraft. Vi räknar också med att minska våra ledtider, öka kvalitén i våra bokningsdata samt att förbättra informationsutbytet mellan oss och våra partners säger Dennis Johansson, chef för Port of Göteborg Rail Center i Göteborgs Hamn. - Vi är självfallet glada för det förtroende Göteborgs Hamn visar genom att välja oss som leverantör. Detta ökar förutsättningarna för Weblogistic att i ännu snabbare takt vidareutveckla systemlösningar inom logistikområdet säger Lennart Landfors, VD för Weblogistic. Om WebLogistic AB Weblogistic är specialiserat på utveckling av internetbaserade logistiksystem för industri- och tjänsteföretag samt för transport- och hamnbranschen. Produkterna marknadsförs som kraftfulla stand-alone lösningar eller integrerade delar i våra partners affärssystem. WebLogistic's kunder är företag som vill reducera kostnader, öka flexibiliteten och låta såväl kunder, leverantörer som anställda få snabb tillgång till strategisk information och kommunikation. WebLogistic är ett privat företag och har sitt säte i Örnsköldsvik Se vidare: www.weblogistic.se Kontaktperson WebLogistic AB Lennart Landfors, tel. +46(0)660 785 45, mobil +46 (0)706 636 713 lennart.landfors@weblogistic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar