Weblogistic och Eurowaggon inleder strategiskt samarbete.

Weblogistic och Eurowaggon inleder strategiskt samarbete. Weblogistic AB och Eurowaggon AB inleder ett strategiskt samarbete för att tillsammans utveckla nya och effektiva systemlösningar för järnvägsbaserade logistikflöden i Sverige och på den Europeiska marknaden. Weblogistic utvecklar Internetbaserade logistiksystem. Företaget, som etablerades år 2000, har vuxit till en av de marknadsledande leverantörerna av logistiklösningar för industriföretag generellt, samt för transport- och godshanteringsbranschen i synnerhet. Produkterna marknadsförs som kraftfulla stand-alone lösningar eller integrerade med kundernas egna affärssystem. Weblogistic skapar system för snabb och precis information som medverkar till högre kvalitet i kundföretagens operativa verksamheter med åtföljande lägre kostnader. Bland Weblogistic's kunder märks Ikea Rail AB, Göteborgs Hamn AB samt ett flertal hamnar, stuverier, rederier och järnvägsoperatörer inom och utom Sverige. Eurowaggon affärsinriktning är att genom sin branschkunskap och breda kontaktytor inom och med såväl nationella som europeiska industrier och järnvägsförvaltningar, vara en ledande partner inom transportbranschen och särskilt då dess järnvägssektor. Eurowaggon kan med sin bakgrund bl a initiera, samordna och genomföra affärsavtal med och mellan intressenter inom områdena för trafik med godsvagnar och/eller andra lastbärare. Detta innebär betydande möjligheter för marknaden att både direkt och indirekt skapa ännu fler företag, vilka kan bli ännu lönsammare och mer stabila som kunder eller leverantörer inom transportbranschen. - Detta samarbete med Weblogistic ger oss nya och intressanta möjligheter att erbjuda våra kunder nya och ännu effektivare konceptlösningar inom vårt huvudsakliga verksamhetsområde "Godstransporter på järnväg", och då både i Sverige och på den Europeiska marknaden i övrigt, säger Ingemar Hertz, som tillägger, att vi med dessa insatser vill medverka till att öka lönsamheten, effektiviteten samt kvaliteten på de uppdrag som vi åtar oss! Ingemar Hertz är VD och huvudägare i Eurowaggon AB. - Höga krav på modern informationsteknologi, just-in-time leveranser, spårbarhet, minimerade lager tillsammans med höga krav på snabba informationsutbyten med affärspartners, är avgörande för våra kunder. Detta i kombination med Eurowaggons mångåriga och breda branschkunnande när det gäller järnvägstransporter, skapar nu nya och intressanta möjligheter för oss, både i Sverige och på den Europeiska marknaden, fortsätter Lennart Landfors, VD och huvudägare i Weblogistic AB. Kontaktpersoner: Weblogistic AB: Eurowaggon AB: Lennart Landfors, Ingemar Hertz, tel. +46(0)660 785 45 tel +46(0)8 564 117 40 mobil +46 (0)70 663 67 13 mobil +46(0) 70-676 25 50 lennart.landfors@weblogistic.se ingemar.hertz@eurowaggon.se www. weblogistic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030514BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030514BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar