Weblogistic växer, öppnar Europakontor.

Weblogistic växer, öppnar Europakontor. Som en direkt följd av en snabbt växande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster öppnar nu Weblogistic ett försäljningskontor i Hoegaarden i Belgien. Det nya kontoret skall betjäna kunder främst på kontinenten. För verksamheten ansvarar Michael Demeyer med lång erfarenhet från logistikbranschen och som närmast kommer från företaget Camco Technologies i Heverlee, Belgien. Weblogistic har dessutom nyligen förstärkt sin organisation med ett försäljningskontor i Karlstad som även blir bolagets centrum för marknadsföring av internetbaserade logistiksystem för trävaru- och sågverksindustrin. Weblogistic finns därmed på tre orter med huvudkontor i Örnsköldsvik där även all produktutveckling sker. - Med det nya kontoret i Belgien når vi nu snabbare våra kunder i Europa och stärker vår konkurrenssituation genom närheten till marknaden säger Lennart Landfors, vd för Weblogistic. Weblogistic utvecklar internetbaserade logistiksystem. Företaget, som etablerades år 2000, har vuxit till en marknadsledande leverantör av logistiklösningar för industriföretag generellt, samt för transport- och godshanteringsbranschen. Produkterna marknadsförs som kraftfulla stand- alone lösningar eller integrerade med kundernas egna affärssystem. Weblogistic skapar system för snabb och precis information som medverkar till högre kvalitet i kundföretagens operativa verksamheter med åtföljande lägre kostnader. Bland Weblogistic's kunder märks Ikea Rail AB, Göteborgs Hamn AB samt ett flertal hamnar, stuverier, rederier och järnvägsoperatörer inom och utom Sverige. - Höga krav på modern informationsteknologi, just-in- timeleveranser, spårbarhet, minimerade lager tillsammans höga krav på snabba informationsutbyten med affärspartners är avgörande för våra kunder. Det är just detta vi nu erbjuder Europamarknaden fortsätter Lennart Landfors. Kontaktperson Lennart Landfors, tel. +46(0)660 785 45, mobil +46 (0)706 636 713 lennart.landfors@weblogistic.se www. weblogistic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030401BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030401BIT00920/wkr0002.pdf

Dokument & länkar