Ny undersökning: Internetfiltrering i skolor ökar

Report this content

Svensk kommunundersökning: Internetfiltrering i skolor ökar För bara några år sedan förekom ingen Internetfiltrering i skolorna. I dag har en av tre kommuner infört någon form av sådan. Intresset för hur elevers användning av Internet ska hanteras har vuxit, men alltjämt förlitar sig flertalet kommuner på att frågorna hanteras utan tekniska lösningar för att filtrera bort sajter som bedöms olämpliga att surfa till. Det visar en nyligen genomförd telefonundersökning på uppdrag av Internetfiltreringsföretaget Websense. Under oktober och november tillfrågades 75 slumpvis utvalda kommuner om förekomsten av Internetfiltrering i skolornas datorer, det vill säga möjligheter att på automatisk väg förhindra tillträde till vissa sajter. 36 procent av dem uppgav att en sådan filtrering fanns eller kunde erbjudas enskilda skolor, medan 64 procent av dem saknade Internetfiltrering. - Tillgången till Internet i skolan har avsevärt förändrat villkoren för utbildningen, företrädesvis i positiv riktning. Resultatet av undersökningen visar emellertid att flera kommuner har erfarenhet av att skoldatorerna missbrukats och därför beslutat begränsa vilka slags sajter eleverna får tillgång till, kommenterar Brian Flasck, Nordenansvarig hos Websense. Resultaten antyder viss ambivalens inför möjligheterna att filtrera Internetanvändningen på skolornas datorer. Samtidigt som ett antal kommuner uppger sig vilja stanna vid en etisk diskussion med eleverna om Internetanvändningen har de valt att spärra specifika sajter, till exempel den populära chatportalen Lunarstorm. - Man ska förvisso komma ihåg att flera av kommunerna som angett att de filtrerar använder sig av enklare manuella lösningar, som tvingar dem till en katt-och-råtta-lek med eleverna för att finna de sajter som ska filtreras bort. Också de som tröttnar på att ödsla tid åt denna ofta ojämna kamp och i stället installerar sofistikerade filtreringsverktyg blir emellertid fler, avslutar Brian Flasck. # # # Om Websense Websense Inc. är världsledande inom Employee Internet Management (EIM), lösningar för filtrering av Internettrafik och upprätthållande av Internetpolicies. Företaget bildades 1994 och är noterat på NASDAQ (WBSN). Antalet kunder uppgår till drygt 17 800, från mellanstora företag med 100 anställda till världsomspännande organisationer med tiotusentals Internetaccesser. Bland kunderna återfinns till exempel hälften av de globala företagen på Fortune 500- och FTSE 100-listorna. Det rör sig sammantaget om 13 miljoner Internetaccesser över hela världen. Bland strategiska samarbetspartners på teknikområdet återfinns Check Point, Cisco, Macrovision, Microsoft och Network Appliance. För ytterligare information, vänligen kontakta Brian Flasck Martin Lindvall Nordenansvarig, Websense Florman PR +44 7979 64 76 58 0709-69 25 25 bflasck@websense.com martin.lindvall@flormanpr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar