Överraskande många "säkra" hemsidor infekterade visar undersökning

Report this content

Överraskande många "säkra" hemsidor infekterade visar undersökning Skadlig kod, det vill säga Internetbaserade virus, maskar och motsvarande var tidigare främst ett problem på porrsajter och motsvarande. Ny statistik från programvaruföretaget Websense visar emellertid att tidigare "säkra" sajter för till exempel shopping, resor och spel allt oftare utsätter sina besökare för sådan kod. Nästan hälften (48,6 procent) av den skadliga kod som finns på Internet återfinns på sådana sajter och nu lanseras ett nytt skydd. Angrepp av skadlig kod utgör redan i dag ett stort problem för företag. Enligt det amerikanska justitiedepartementet åsamkade till exempel den uppmärksammade Nimdamasken skador för motsvarande 2,6 miljarder dollar hos företag världen över förra året. Spridningen gör att problemet växer. Angrepp av skadlig kod drabbar ofta genom att någon anställd har besökt en infekterad Internetsajt. Följden blir att hela nätverk exponeras för virus, maskar och annan kod som kan angripa filer på hårddisk eller servrar, sända sig vidare via de anställdas adressböcker i Outlook, lägga till bokmärken i webbläsaren, göra ändringar på företagets hemsida eller vålla andra skador. För att möta problemet lanserar Websense nu PG III (Premium Group III: Malicious Web Sites database), en produkt som stoppar Internetbaserade virus innan de når företagens nätverk. PG III blockerar automatiskt tillträde till Internetsajter som exponerar arbetsplatsens nätverk för skadlig kod. Websense importerar dagligen miljontals Internetsidor till sitt URL Warehouse och kontrollerar om de innehåller någon form av skadlig kod. De som gör det hamnar i den lika ofta uppdaterade PG III-databasen och företag ges möjlighet att förebygga risken för exponering via Internet. - De flesta av dagens antivirusprodukter är reaktiva snarare än preventiva. PG III däremot bygger på Websense pass through-arkitektur och blockerar en otillåten sida redan när den efterfrågas av den enskilde Internetanvändaren. Den når inte ens nätverkets gateway mot Internet, förklarar Brian Flasck, Nordenansvarig hos Websense. - Genom att integrera flera olika lösningar skapas den sorts heltäckande säkerhetssystem som krävs av de företag som vill skydda sig mot olika nätbaserade hot. Websense nya PG III är en intressant produkt som förstärker ett sådant skydd, och genom vårt partnerskap samtidigt Check Points erbjudande, säger Jörgen Strömberg, VD Check Point Sverige. - Med PG III blir Websense det första företaget verksamt inom Internetfiltrering som proaktivt använder sin expertis inom database mining för att bekämpa Internetbaserade virus innan de når företagens nätverk, konstaterar Brian Burke, analytiker hos IDC. # # # Om Websense Websense Inc. är världsledande inom Employee Internet Management (EIM), lösningar för filtrering av Internettrafik och upprätthållande av Internetpolicies. Företaget bildades 1994 och är noterat på NASDAQ (WBSN). Antalet kunder uppgår till drygt 17 500, från mellanstora företag med 100 anställda till världsomspännande organisationer med tiotusentals Internetaccesser. Bland kunderna återfinns till exempel hälften av de globala företagen på Fortune 500- och FTSE 100-listorna. Det rör sig sammantaget om 12 miljoner Internetaccesser över hela världen. Bland strategiska samarbetspartners på teknikområdet återfinns CacheFlow, Check Point, Cisco, Inktomi, Microsoft och Network Appliance. För ytterligare information, vänligen kontakta Brian Flasck Martin Lindvall Websense International Ltd. Florman PR +44 7979 64 76 58 0709 69 25 25 bflasck@websense.com martin.lindvall@flormanpr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020815BIT01280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020815BIT01280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar