Spionprogram hos vart tredje företag

Spionprogram hos vart tredje företag Enligt undersökningen "Emerging Internet Threats Survey 2003" - som offentliggörs i dag - har vart tredje europeiskt företag funnit spionprogram, eller spyware, i sina nätverk. Med sådan spyware ökar risken för att känslig information samlas in och skickas till allt från konkurrenter till hackare och företag som utnyttjar e-post för riktade reklamerbjudanden, varnar Websense. 408 IT-chefer och administratörer i 20 olika europeiska länder har tillfrågats för att identifiera vilka Internetrelaterade säkerhetshot som bedöms mest allvarliga på företag. Undersökningen utfördes av Internetfiltreringsföretaget Websense och arrangörerna till den stora Internetsäkerhetsmässan Infosecurity Europe 2003. Att även Internetrelaterade hot upplevs som en viktig del av IT- säkerheten stod klart då hela 94 procent av de tillfrågade uppgav sig ha haft säkerhetsproblem kopplade till Internetanvändningen på sina företag. De hot som angavs mest var privatsurfning på Internet (31%), e- post via Internet (24%) och nerladdning av program (24%). Men också nyare företeelser som spionprogram, fildelningstjänster (P2P), direktmeddelanden (IM) och skadlig kod väcker oro. 70 procent av de tillfrågade tror att fildelningstjänster för utbyte av musik, spel och annat skapar en "öppen dörr" för hackare. Samtidigt tror 62 procent att användning av direktmeddelanden (MSN Messenger, ICQ och motsvarande) exponerar företagen för virus och att skadlig kod kan spridas över deras nätverk när medarbetare surfar på infekterade sajter. Trots den växande medvetenheten om att vilka skador de nya hoten kan åstadkomma visar undersökningen att färre än hälften av dem med uttalade Internetpolicies har inkluderat riktlinjer för fildelning och direktmeddelanden i dessa. - Allt eftersom de anställda blir mer hemmastadda bland exempelvis direktmeddelanden, fildelningstjänster och egna konton på Internet för lagring av privata bilder och dokument växer riskerna för de uppkopplade arbetsplatserna. Det finns redan exempel på hur enskilda lagrat företagsinterna dokument på sina privata konton på Internet, säger Johanna Severinsson, europeisk informationschef för Websense. - Tydligare än någonsin förut har Internetfiltrering blivit en fråga om mer än produktivitet på arbetsplatsen. Det handlar också om att kunna erbjuda en tillräcklig säkerhetsnivå, säger Johanna Severinsson. Med den Premium Group III (PGIII), som Websense lanserade förra året, kan företag blockera tillträde till sajter som exponerar det egna nätverket för risker. Det minskar risken att drabbas av maskar, virus och spionprogram som sprids via Internet. Snart lanseras emellertid version 5 av filtreringslösningen Websense Enterprise, som jämfört med tidigare versioner tar ett bredare grepp på hantering av Internetanvändning - från tillträde till olika sajter till vilka protokoll och applikationer som kan köras på enskilda datorer. # # # Om Websense Websense Inc. är världsledande inom Employee Internet Management (EIM), lösningar för filtrering av Internettrafik och upprätthållande av Internetpolicies. Företaget bildades 1994 och är noterat på NASDAQ (WBSN). Antalet kunder uppgår till drygt 18 100, från mellanstora företag med 100 anställda till världsomspännande organisationer med tiotusentals Internetaccesser. Bland kunderna återfinns till exempel hälften av de globala företagen på Fortune 500- och FTSE 100-listorna. Det rör sig sammantaget om 13,8 miljoner Internetaccesser över hela världen. Bland strategiska samarbetspartners på teknikområdet återfinns Check Point, Cisco, Macrovision, Microsoft, Network Appliance och Nokia. För ytterligare information eller en kopia av undersökningen, vänligen kontakta Heather Hughes Martin Lindvall PR-ansvarig, Websense FlormanPR +44 7919 16 34 39 0709-69 25 25 hhughes@websense.com martin.lindvall@flormanpr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00520/wkr0002.pdf

Dokument & länkar