Websteps omsättning ökar med 21% i Sverige

Report this content

IT-konsultbolaget Webstep ökar omsättningen kraftigt 2017, tack vare djupare kundrelationer och ett långsiktigt strategiskt arbete med Employer Branding.

Webstep Sverige omsatte knappt 106 MSEK 2017, en ökning med 21%.

– Vi är nöjda med tillväxten, säger Websteps VD Jakob Cardell.

– Bolaget befinner sig en starkt växande trend och under det fjärde kvartalet 2017 ökade omsättningen med över 30%. Våra kunder är nöjda och ber oss i allt större omfattning om hjälp med fler och fler uppdrag. Samtidigt rör vi oss också stadigt allt högre upp i värdekedjan med verkliga expertresurser, dels inom våra traditionella områden – .Net och Java – men också inom nya snabbväxande discipliner som Machine Learning.

En av de svåraste utmaningarna för IT-konsultbolag är annars just bristen på kompetens. Webstep har i flera år arbetat aktivt för att bli en av de populäraste IT-konsulterna att arbeta hos, och under de två senaste åren har bolaget blivit utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Webstep satsar stora resurser på kompetensutveckling – både internt och i större sammanhang.

– Vår årliga kompetensbio som i år handlade om Machine Learning drog fulla hus både i Stockholm och Malmö, i biografer med över 500 platser vardera, säger Jakob Cardell.

– Kompetens är nyckelkomponenten i ett IT-konsultbolag. Vår verklighet är en värld av blixtsnabb förändring och en IT-konsults kunskapsmassa uppdateras i princip helt och hållet vartannat år.

Webstep ingår i den norska IT-konsultkoncernen Webstep ASA, som noterades på Oslo-börsen under 2017. Webstep ASA omsatte knappt 600 MNOK under 2017 med en EBITDA på knappt 12%.

För mer information:

Jakob Cardell, VD Webstep

Telefon +46705157559

E-post jakob.cardell@webstep.se

Webstep är ett snabbväxande IT-konsultbolag som två år i rad utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. www.webstep.se