Rekordtillväxt för VR-företag

Utvecklingsföretaget wec360° – som främst arbetar med VR, AR och 3D-presentationer av bostadsprojekt – fortsatte att växa mycket kraftigt under verksamhetsåret 2016. Omsättningen steg med närmare 50 procent till 24,2 miljoner kronor (förra året 16,4). Även resultatet förbättrades med drygt 30 procent, till 1,84 miljoner kronor. För 2017 räknar wec360° med att fördubbla omsättningen, mycket tack vare en snabbt växande efterfrågan på företagets lösningar.

– Trots att 2016 var det bästa året hittills för wec360°, med en nästan 50-procentig tillväxt, är vi övertygande om att 2017 kommer att bli ännu mycket bättre. Vår ambition är att fördubbla omsättningen, med en fortsatt god vinstmarginal. Utvecklingen hittills i år pekar också på detta, säger företagets vd och medgrundare Mattias von Corswant.

Det finns flera skäl till optimismen. Dels har marknaden för företagets lösningar med 3D-visualiseringar av kommande bostäder både mognat och utvecklats. Idag används såväl 3D-bilder som virtual reality (VR*) och augmented reality (AR*) i allt större utsträckning när nya bostadsprojekt ska presenteras för potentiella köpare. Dels har utvecklingen på området gått starkt framåt med flera nya och intressanta tekniska lösningar, där wec360° ligger där i framkant av utvecklingen.

wec360° blev under året samarbetspartners med teknikjätten Samsung, och sedan tidigare har man nära samarbete med de flesta stora bostadsproducenterna i landet, däribland Skanska, Peab Bostad, HSB, Ikano Bostad och Riksbyggen. Bland kunderna finns även ett 70-tal allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Under 2016 inleddes dessutom ett samarbete med Stena Fastigheter.

– Samtidigt har marknaden mognat snabbt. Tack vare våra offensiva satsningar är det idag mer regel än undantag att byggherrarna använder VR och AR när de presenterar sina nya bostadsprojekt. Det har blivit ett sätt för dem att bygga en god relation med bostadsköparen, som får en realistisk bild av hur bostaden verkligen kommer att se ut när den är färdig för inflyttning, säger Mattias von Corswant.

2016 präglades för wec360° till stor del av offensiva satsningar för framtiden. Förutom att utveckla företagets produkter i takt med att VR- och AR-tekniken utvecklats har wec360° öppnat kontor i både Malmö och Göteborg och dessutom förstärkt verksamheten i såväl Örebro som Stockholm. Vid sidan om de etablerade tjänsterna inom bostadsmarknaden skapades dessutom det nya affärs­området wec360° Kommersiellt, som erbjuder 3D-tjänster och -produkter som vänder sig till företag som arbetar med kommersiella fastigheter och lokaler.

 

För mer information:
Mattias von Corswant, VD wec360°:  0736 17 46 67 -  mattias@wec360.se  -  www.wec360.se

wec360° är en av Sveriges ledande utvecklare av 3D-visualiseringar av byggprojekt, bland annat med hjälp av VR (Virtuell verklighet) och AR (Förstärkt verklighet). Företagets tjänster och produkter används i första hand för att i tidigt skede inspirera och informera potentiella bostadsköpare om det framtida boendet och dess möjligheter. wec360°:s kunder är i första hand nationellt och internationellt verksamma byggföretag som Skanska, Peab, HSB och Riksbyggen, samt allmännyttiga bostadsbolag, regionala byggbolag och företag som arbetar med kommersiella lokaler, till exempel Friends Arena. wec360° har utvecklingskontor i Örebro samt marknads- och försäljningskontor i Solna, Göteborg och Malmö. wec360°:s presentationer i VR produceras i samarbete med Bybrick. Mer information finns på www.wec360.se

Om oss

wec360° är en av Sveriges ledande utvecklare av 3D-visualiseringar av byggprojekt, bland annat med hjälp av VR (Virtuell verklighet) och AR (Förstärkt verklighet). Företagets tjänster och produkter används i första hand för att i tidigt skede inspirera och informera potentiella bostadsköpare om det framtida boendet och dess möjligheter. wec360°:s kunder är i främst nationellt och internationellt verksamma byggföretag som Skanska, HSB, Peab och Riksbyggen samt allmän¬nyttiga bostadsbolag, regionala byggbolag och företag som arbetar med kommersiella lokaler, till exempel Friends Arena. wec360° har utvecklingskontor i Örebro samt marknads- och försäljningskontor i Solna, Göteborg och Malmö. wec360° är samarbetspartner med Samsung för bland annat Virtual Reality-teknik. Mer information finns på www.wec360.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar