Lägre konsumtion försämrar Wedins Nordens resultat

Lägre konsumtion försämrar Wedins Nordens resultat - åtgärdsprogram inleds Wedins Nordens verksamhet har i likhet med branschen i övrigt påverkats negativt av den pågående konjunkturavmattningen samt ett minskat resande. Resultatet för innevarande år kommer ej att nå föregående års resultatnivå. Wedins Nordens verksamhet har, i likhet med sko- och accessoarbranschen i övrigt, drabbats av lägre försäljning under inledningen av det andra halvåret 2001. Detta har påverkat koncernens samtliga segment och marknader och har förstärkts under den normalt mycket starka månaden oktober. Den lägre köpbenägenheten och det minskade resandet har främst påverkat försäljningen inom koncernens accessoarsegment, där reseeffekter är en viktig och under senare år allt större varugrupp. Vidare har försäljningen av skor påverkats negativt av det milda vädret. Sammantaget innebär detta att årets resultat inte kommer att nå föregående års resultat efter finansnetto, som uppgick till 24,7 Mkr. Detta innebär en revidering av tidigare bedömning att resultatet per aktie skulle utvecklas väl och att årets resultat skulle bli bättre än föregående års. - Det är i dag mycket svårt att säga exakt vilket resultat vi kommer att uppnå i år, säger Alexander Hegard, VD Wedins Norden. Den kommande julhandeln har en mycket stor betydelse för vår volymutveckling. Wedins Norden har inlett ett åtgärdsprogram för att stärka lönsamheten och anpassa kostnadsmassan till nu rådande marknadsförutsättningar. - Effekterna av detta program kommer redan under första halvåret 2002, säger Alexander Hegard. Dessutom förväntar vi oss betydande kostnadsbesparingar genom de projekt som redan är igång för att ta ut synergier mellan koncernens olika bolag. Ytterligare detaljer kommer att lämnas i kvartalsrapporten som publiceras den 27 november 2001. Vid frågor, vänligen kontakta Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, 0047-915 605 59 eller 08-545 13 800 Wedins Norden är en ledande sko- och accessoarfackhandelskedja med 255 butiker i Norden. Wedins utvecklar och driver butiker med väl definierade koncept för tre olika marknadssegment. Skokedjorna Lagersons och Rizzo verkar i det övre mode- och kvalitetssegmentet. Wedins Skor och Park Sko samt accessoarkedjorna Handskmakar'n, Navara, Franz Schulz och HP Hagen verkar inom volymsegmentet. Skokanonen, som delägs till 33,3 procent, verkar inom lågprissegmentet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00780/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00780/bit0001.pdf

Dokument & länkar