Wedins nytt varumärke i Norge när koncernen renodlar koncepten

Wedins nytt varumärke i Norge när koncernen renodlar koncepten Wedins Norden renodlar sin varumärkesstruktur. Samtidigt som några varumärken försvinner, införs mer än hundraåriga Wedins som varumärke i Norge. Även accessoarförsäljningen koncentreras till färre varumärken. Allt syftar till ökad slagkraft på den hårt konkurrensutsatta sko- och accessoarmarknaden i Norden. Efter en omfattande genomgång av koncept och butiksstruktur minskar nu Wedins Norden antalet varumärken i koncepten skor och accessoarer. Enligt den fastlagda strategin ska tyngdpunkten alltjämt ligga på att skapa större butiker i de större orterna i Norden. Fokus är på orter där synergieffekterna för koncernen som helhet är störst. En fortsatt satsning på sametableringar mellan koncepten skor och accessoarer inleds även i Norge. Som ett första led i att implementera den nya strategin, avyttras 14 Park Sko-butiker som inte passar in i koncernens tillväxtplan. Köpare är ett bolag som har Shoe-D-Vision (Skoringen) som huvudägare. Butikerna drivs vidare under namnet Skoringen. Fyra butiker i Oslo-området omprofileras därför till Wedins Skor, som alltså blir namnet även på den norska kedjan. Därigenom uppnås betydande synergieffekter inom inköp, logistik och marknadsföring. Från denna bas ska sedan Wedins-konceptet utvecklas vidare i Norge. Även inom accessoarsegmentet koncentreras varumärkesfilosofin. Varumärket H.P Hagen byter namn till Franz Schulz som därmed blir Norges motsvarighet till koncernens svenska accessoarkedja, Handsmakar´n. Efter denna omvandling kvarstår några få tydliga varumärken som speglar koncernens strategiska satsningsområden: · Rizzo i det övre mode och kvalitetssegment (finns redan i hela Norden) · Wedins Skor för volymsegment i både Sverige och Norge · Handskmakar´n för accessoarer (använder namnet Franz Schulz i Norge) Förändringarna sker med start i augusti och genomförs sedan successivt under hösten. För ytterligare information, v g kontakta Alex Hegard, VD Wedins Norden, telefon 08-545 138 00 eller 004791560559. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar