Ny rapport: Träningstrend räddar förhållanden

Att träna med sin partner kan rädda förhållandet – och var fjärde svensk som tränar gör det regelbundet med sin partner. Det är framgår i av en stor Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Garmin Fitnessrapporten.

– Det är en träningstrend som gör gott både för relationen och träningsrutinen. Det ser ljust ut för Sverige, säger Marcus Bjärneroth, Director of Public/Media Relations, Garmin Nordic.

Det har väl aldrig varit viktigare för människan att röra på sig, i tider av stillasittande framför skärmar och ett i övrigt stressigt och inrutat liv.  Garmin ville för andra året i rad ta pulsen på svenska folkets träningsvanor och syn på träning, och resultatet är den unika Fitnessrapporten som släpps idag. I år har extra fokus riktats mot hur vi tränar.

Det visar sig att så många som var fjärde svensk som tränar, 25 procent, gör det regelbundet med sin partner, enligt Sifo-undersökningen som presenteras i Garmin Fitnessrapporten.

– Att hitta träningsformer som hjälper oss att skapa rutin av träningen är viktigt, och tränar man med sin partner har man väldigt goda chanser att lyckas med det. Studier visar att par som börjar träna tillsammans inte bara är mer benägna att hålla sig till ett träningsschema, men också mer benägna att hålla ihop i sin relation, så det ser ju ljust ut för svenska folket, säger Marcus Bjärneroth, Director of Public/Media Relations, Garmin Nordic.

Generellt sett verkar svensken tycka om idén att träna med en familjemedlem. Nära 4 av 10 svenskar (38 procent) som tränar gör det regelbundet med en familjemedlem, visar också undersökningen. Dessutom visar undersökningen att hälften, 49 procent, tränar oftare med en familjemedlem idag än jämfört med fem år sedan.

Garmin Fitnessrapporten visar också att Sverige är ett land fyllt av aktiva seniorer. Resultaten i undersökningen visar bland annat att:

 • Tre av fyra 65–79-åringar tränar regelbundet (minst en gång i veckan).
 • 68 procent av 65–79-åringarna som tränar tror att de kommer att fortsätta med det efter de fyllt 80 år.
 • 58 procent av alla svenskar som tränar tror att de kommer att fortsätta träna regelbundet även efter de fyllt 80 år

–Vi blir ju allt äldre i landet, det är glädjande att det tycks finnas en sådan stor medvetenhet om träningens betydelse genom hela livet, och vi ser också att det bland de äldsta är vanligare än genomsnittet att träna med sin partner, säger Marcus Bjärneroth.

Glädjande är också att det visar sig att Sverige har ett folk som tränar regelbundet:

 • 73 procent tränar minst en gång i veckan
 • 59 procent tränar flera gånger i veckan.

Andra resultat ur Garmin Fitnessrapporten:

 • 67 procent tycker att träningen blir roligare om den mäts.
 • Styrketräning är den träningsform som ökat mest - 38 procent av alla svenskar som tränar ägnar sig åt det, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.
 • Powerwalks är den vanligaste träningsformen, som 64 procent ägnar sig åt
 • 24 procent av alla som tränar ägnar sig åt löpning
 • Vanligaste orsaken att man tränar är att känna sig piggare och gladare, det uppger 65 procent av alla svenskar som tränar
 • 31 procent av de tillfrågade tränar för att gå ner i vikt

I undersökningen ställdes också frågan om träningen blir roligare och mer motiverande

om den mäts på något vis. 57 procent av de tillfrågade höll med om det påståendet:

– Vi ser att intresset för smidig teknik ökar, en klocka med funktioner som tid-, puls-, stress och sömnmätning ökar effekten av din träning så väl som din återhämtning, säger Marcus Bjärneroth.

Hela Fitnessrapporten bifogas i pdf-fil.

Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Garmin. Undersökningen är baserad på webbintervjuer utförda 8–19 mars 2019. 1 100 personer har intervjuats i Sverige och utgör ett statistiskt underlag av personer som tränar regelbundet, minst en gång i veckan.

För mer information, kontakta:

Marcus Bjärneroth, Director of Public/Media Relations, Garmin Nordic, mobil 0766-20 26 03