Parkering Göteborg gör det lättare att ha elbil!

Report this content

För många är elbil en omöjlighet på grund av bristande laddningsmöjligheter. Det börjar Parkering Göteborg att åtgärda redan i höst.

Att erbjuda laddplatser är ett smart, hållbart och effektivt sätt att möta våra kunders och stadens behov, säger Maria Stenström, VD på Göteborgs Stads Parkering AB. 

Parkering Göteborg är samlingsnamnet för alla tjänster och produkter kopplade till kommunala parkeringar. Satsningen på att bygga ut infrastruktur för elladdning bottnar i ett självklart servicetänkande. Men också i bolagets uppdrag att bidra till att göra Göteborg till en mer hållbar stad.

– Vi ser ju vilken vinst det skulle vara för stadsmiljön om fler hade möjlighet att gå över från bensin och diesel, säger Maria Stenström. Samtidigt är laddningsproblematiken ett hinder för många – speciellt de som bor i flerbostadshus utan egen parkering. Det vill vi åtgärda så snabbt som möjligt.

Parkering Göteborgs lösning är att erbjuda laddmöjligheter på ett antal av sina anläggningar. Upplägget bygger på att fyra platser delar på samma effektkälla (som ger 3,75-0,9 kWh, beroende på hur många elbilar som nyttjar tjänsten samtidigt). Oavsett beläggning innebär det en normalladdning som räcker gott för den som har bilen stående i närheten av hemmet över natten. Eller för den som bilpendlar in till jobbet i stan och står parkerad under arbetsdagen.

Parkering Göteborg går nu ut med en intresseanmälan. De kunder som idag har p-plats, eller står i kö för att få en, erbjuds att ansöka om laddtillstånd.

– Kartläggningen hjälper oss att bygga en struktur som tillfredsställer dagens behov, men som lätt kan skalas upp i takt med en växande efterfrågan, säger Maria Stenström. Samtidigt låser vi oss inte – för vem vet vad morgondagens tekniska utveckling kan erbjuda? Vi är utvecklingsorienterade och vill kunna anpassa oss för att ständigt ligga i framkant när det gäller mobilitet. Att enbart fokusera på linjer och asfalt tillhör parkeringshistorien!

www.parkeringgoteborg.se finns mer information om laddningen, vad det kostar och hur anmälan går till.

Har du fler frågor?
Kontakta Maria Berntsson, kommunikationschef
Telefon: 031-774 37 49
E-post: maria.berntsson@p-bolaget.goteborg.se

 

 

Prenumerera