Stor okunskap kring ögonhälsa

Report this content

Regelbundna synundersökningar kan förebygga och upptäcka ögonsjukdom, något som drabbar var femte svensk någon gång i livet. 
Men okunskapen är stor visar en Sifo-undersökning: 1,4 miljoner svenskar vet inte om att det går att upptäcka begynnande ögonsjukdom.

Med ökad kännedom och bättre kunskap skulle mycket lidande i form av ögonsjukdom kunna undvikas. Det är budskapet när optikkedjan Specsavers och SRF (Synskadades Riksförbund) vill upplysa svenska folket om hur viktigt det är att kolla sina ögon regelbundet.

– En synundersökning vartannat år är det enda sättet att i god tid upptäcka och förebygga ögonsjukdom, säger Caroline Schiller, produktchef och optiker Specsavers.

Var femte svensk antingen har eller har haft en någon typ av ögonsjukdom. Grå starr, glaukom (grön starr), åldersförändringar i gula fläcken och andra skadliga förändringar i näthinnan är de vanligaste ögonsjukdomarna.

Men det finns mycket att göra för att öka kunskapen om detta visar Sifo-undersökningen som gjorts på uppdrag av Specsavers. En andel som motsvarar cirka 1,4 miljoner svenskar känner enligt undersökningen inte till att en tidig upptäckt kan mildra eller förebygga ögonsjukdomar. 

I Sifon framgår också att 21 procent av svenska folket inte har gjort en synundersökning de senaste fem åren. Närmare en fjärdedel känner inte till att man kan göra undersökningen hos en optiker.

Upplysningskampanjen pågår sedan tidigare i höstas och fortsätter nästa år. I kampanjen har man valt att samarbeta med författaren Denise Rudberg, som brinner för att öka kunskapen kring ögonens hälsa.

– Jag vill hjälpa till att öka medvetenheten kring ögonhälsa och vikten av att kolla sina ögon - innan det är för sent! Min mormor drabbades av grön starr vilket ledde till att hon knappt såg något alls mot slutet av hennes liv. Hon blev orolig av sin nedsatta syn och hennes balans påverkades också av detta. Grönstarr visade sig också vara ärftligt varför jag nu går på väldigt regelbundna kontroller, till och med oftare än till tandläkaren, säger hon.

För mer information, kontakta:

Ulrika Hultgren, PR-chef, Specsavers

0727 – 47 17 58

Fakta/ögonsjukdomar

Under perioden 1997-2016 har 750 830 svenskar diagnostiserats med grå starr, vilket är den enskilt vanligaste ögonsjukdomen.
Förändringar i näthinnan, till exempel i gula fläcken är näst vanligast, och finns konstaterad hos över 320 000 svenskar.

Glaukom (grön starr) har över 270 000 personer.

Närmare 135 000 svenskar har ögonförändringar till följd av diabetes.

 Källa: ”Ögonhälsan i Sverige, Specsavers 2018”.

Prenumerera

Media

Media