Tidseffektiva hem – för ökad gemenskap och mer romantik!

En färsk rapport från hustillverkaren Movehome visar att det är tidstjuvar som städning, brist på bra förvaring och väntan på ledig dusch som gör vardagen trist.
– Ett resultat att ta fasta på, säger Jennie Blom, marknadschef för Movehome. Det hjälper oss att fortsätta utveckla ett boende som gör vardagslivet lättare och roligare.

Hustillverkaren Movehome vill utveckla och utforska framtidens boende. En viktig fråga handlar om hur vi använder vår tid i hemmet – vad stjäl tid och vad sparar tid?
Movehome lät därför undersökningsinstitutet Sifo ställa ett antal frågor om tiden i hemmet till svenska föräldrar.

Sifo gallrade fram en grupp som statistiskt representerar föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.
Resultatet publiceras i rapporten ”Det tidseffektiva hemmet - svenska föräldrars syn på tid, hemmet och livet”.

De viktigaste resultaten:

1. Stora tidstjuvar i våra hem
Det finns tidstjuvar i vår vardag och inte minst i våra hem som hindrar oss från att göra roligare och vettigare
saker. Så många som 77 procent tycker att städning tar mest tid i hemmet, följt av renovering/underhåll (18
procent) och trädgårdsarbete (17 procent).

2. Bättre förvaring, fler rum och smartare planlösning ger tidseffektiva hem
Det går att spara tid i hemmet med rätt sorts lösningar. 36 procent av föräldrarna tror att smartare
förvaringslösning skulle spara mest tid i hemmet, 23 procent tror detsamma om fler rum och 13 procent av
föräldrarna anser att smartare planlösning hade sparat tid. När vi vände på frågan och undrade vad man saknade
mest i hemmet svarade hela 50 procent ”bättre förvaring”.

3. Tidseffektiva hem skulle göra oss till roligare partners och bättre föräldrar
Med ett mer tidseffektivt hem skulle vi må mycket bättre och kunna njuta mer av det viktigaste i livet – familj och
vänner. Hela 53 procent skulle bli mer avslappnade, 37 procent mindre stressade, 30 procent tror sig bli en bättre
förälder, 31 procent att de skulle bli gladare och 24 procent en roligare partner! 11 procent svarade att de skulle bli
mer kärleksfulla och 10 procent mer romantiska.

– Resultaten tar vi med oss i vårt fortsatta arbete för att utveckla ett boende i samklang med hur moderna
barnfamiljer vill leva, säger Jennie Blom, marknadschef för Movehome.
Utvecklingsarbetet sker bland annat genom Movehome Lab, där företaget arbetar med att utveckla framtidens
villor i samarbete med arkitekter och forskare.

- Den 28 januari 2018 inviger Movehome sitt första koncepthus LAB #01 i Vallentuna. Där testar vi smarta
lösningar som passar nya levnadsvanor och kravet på mer tidseffektiva hem, berättar Jennie Blom.

Sifo-undersökningen är gjord med onlineintervjuer under perioden 30 oktober – 1 november 2017
och 1012 personer medverkade i undersökningen.

För mer information kontakta:
Jennie Blom, marknadschef Trivselhus, 070-236 90 93, jennie.blom@trivselhus.se

Om Movehome:
Movehome är ett systervarumärke till Trivselhus, en av Sveriges största hustillverkare, och en del av skogskoncernen Södra.
Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Trivselhus
uppför 600 bostäder 2017 där bostadsrätter, radhus och grupphus utgör en växande andel. Utöver egen markexploatering
samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av grupphusområden.