Welkins Intressenter fullföljer erbjudandet till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare samt förlänger anmälningsti

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Welkins Intressenter fullföljer erbjudandet till Realias (fd Columna Fastigheter) aktieägare samt förlänger anmälningstiden till den 29 augusti 2003 *Welkins Intressenter AB ("Welkins") har, efter den förlängda anmälningstiden, erhållit acceptans från aktieägare med cirka 7,7 miljoner aktier motsvarande cirka 32 procent av aktierna i Realia AB. Drygt 25 000 aktieägare har accepterat erbjudandet. *Welkins, Weland Fastigheter AB samt Thomas Hopkins med bolag skulle därmed tillsammans kontrollera cirka 79% av aktierna och rösterna i Realia. *Welkins har beslutat att fullfölja erbjudandet varvid aktieägarna kommer att erhålla likviden med början den 10 juli 2003. *För att ge övriga aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet förlängs detta till den 29 augusti 2003. Likvid beräknas erläggas den 15 augusti för de som anmäler sig senast den 8 augusti 2003. För övriga erläggs likvid den 5 september 2003. *Welkins erbjudande innebär att för varje aktie erhålls 38 kronor. Courtage utgår ej. Detta erläggs av Welkins. Om Welkins under den förlängda anmälningstiden uppnår en ägarandel överstigande 90% av aktierna i Realia tillkommer 2 kronor per aktie dvs totalt 40 kronor per aktie. Beloppet utbetalas även till de som redan anmält sig i erbjudandet och erhållit 38 kronor *Welkins förbehåller sig rätten att förvärva aktier i marknaden. Smålandsstenar den 8 juli 2003 Welkins Intressenter AB Frågor besvaras av: Thomas Hopkins 0123-31022 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030708BIT00540/wkr0002.pdf

Dokument & länkar