Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Positivt fjärde kvartal för WeSC med en försäljningstillväxt på drygt 50 procent och förbättrad bruttomarginal

Stockholm, Sverige, 5 mars 2020

Perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,5 MSEK (35,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 31,6 procent (37,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,8 MSEK (-23,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,1 MSEK (-30,6), motsvarande -1,56 SEK per aktie (-5,69).
 • Eget kapital uppgick till -8,6 MSEK (-4,4), motsvarande -0,67 SEK (-0,43) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 32,8 procent (44,9) i moderbolaget.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,0 MSEK (-3,8). Koncernens likvida medel uppgick till 1,6 MSEK den 31 december 2020 (2,6).

Fjärde kvartalet 1 oktober 2020 - 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,9 MSEK (7,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 27,5 procent (16,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till –0,5 MSEK (-10,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-16,8), motsvarande -0,27 SEK (-1,63) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 • Försäljningen i fjärde kvartalet ökar med drygt 50% jämfört med samma period föregående år. Fjärde kvartalets omsättning står för drygt hälften av årsomsättningen 2020. Det utmanade läget till följd av Covid-19 innebar att stora delar av vår utleverans av vår/sommarkollektionen kraftigt försenades och därmed inte kunde säljas till fullpris. I fjärde kvartalet har bolagets leveranser åter kunnat ske enligt plan, vilket ger en tydlig positiv effekt på bolagets resultat.
 • Bruttomarginalen i fjärde kvartalet hamnade på 27,5 procent vilket är en klar förbättring jämfört med samma kvartal föregående år. Bruttomarginalerna för 2020 ligger lägre än 2019 och förklaras av de rabatter vi fått lämna till våra kunder under de tre första kvartalen på grund av pandemiutbrottet.
 • De fasta kostnaderna i bolaget ligger 45 procent lägre i fjärde kvartalet jämfört med samma period 2019. Bolagets rörelseresultat i fjärde kvartalet hamnar på -0,5 MSEK vilket är en betydligt lägre förlustnivå än samma kvartal föregående år. För helåret 2020 hamnar rörelseresultatet på -12,8 MSEK vilket är en förbättring med 10,5 MSEK jämfört med 2019, detta trots det stora tappet i försäljningen 2020.
 • Bolagets in- och utleverans av vårkollektionen för 2021 löper på enligt plan och har ett bekräftat ordervärde uppgående till 28,0 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 150% jämfört med ordervärdet för vår/sommar 2020. Jämfört med hösten 2020 är ökningen 133%.
 • Bolaget har tillsammans med licenspartnern Telecom Lifestyle Fashion (TLF), ett helägt dotterbolag till Strax AB åter lanserat hörlurar under fjärde kvartalet.

VD har ordet 

Även om bolagets verksamhet påverkades kraftigt 2020 av Covid-19 hade bolaget ett starkt fjärde kvartal genom återförsäljarverksamheten i fjärde kvartalet med en försäljningsökning på drygt 50% jämfört med samma period förra året. Varorna för vår/sommar 2021 har börjat levereras med ett bekräftat ordervärde uppgående till 28,0 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 150% jämfört med ordervärdet för vår/sommar 2020. Jämfört med hösten 2020 är ökningen 133%. Huvuddelen av vår försäljning kommer från partners som Nordstrom, ASOS, Saks Fifth Avenue, Macy's och Pac Sun, samt nya konton som Walmart. Företaget expanderar på nya marknader såsom Sydamerika och Dubai inför hösten 2021. De fasta kostnaderna i företaget är 45% lägre under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2019. Företagets rörelseresultat under fjärde kvartalet var -0,5 MSEK, vilket är en betydligt lägre förlustnivå än samma kvartal förra året. För helåret 2020 blir rörelseresultatet -12,8 MSEK, vilket är en förbättring med 10,5 MSEK jämfört med 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 klockan 07.45 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post:
ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Länk till rapporten: https://www.wesccorp.com/wesc-bokslutskommunik-202/

Taggar:

Dokument & länkar