Ökad omsättning och förbättrade marginaler

Stockholm, Sverige, 15 maj 2019

Perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 11,7 MSEK (9,3).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 45,3 procent (22,6).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-9,2).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-9,2), motsvarande -0,00 SEK per aktie (-0,03).
 •  Eget kapital uppgick till -13,9 MSEK (-50,8), motsvarande -0,02 SEK (-0,19) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 56,5 procent (39,4) i moderbolaget.
 •  Periodens kassaflöde uppgick till -1,0 MSEK (0,4). Koncernens likvida medel uppgick till 5,4 MSEK den 31 mars 2019 (2,5).

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 •  Försäljningen under första kvartalet ökar med drygt 25 % jämfört med första kvartalet 2018. Försäljningsökningen kommer från den Nordamerikanska marknaden där vi ser en fortsatt positiv tillväxttrend och förbättrade marginaler.
 •  Utöver bolagets egna direktförsäljning har varumärket genom våra licenspartners ytterligare omsättning under Q1 om ca 3,8 MSEK i varumärkesomsättning.
 •  Bruttomarginalen i första kvartalet är högre än på länge och är dubbelt så hög som första kvartalet 2018. Det arbete som gjorts avseende bolagets inköp har haft avsedd effekt.
 •  Bolaget har arbetat konsekvent under de senaste åren med att skära ner och optimera kostnaderna betydligt vilket visar på en minskning av operativa kostnader med 28 % Q1 2019 jämfört med samma kvartal 2018.
 •  Ytterligare ett licensavtal har tecknats avseende accessoarer för Nordamerika med Concept One Accessories som kommer att lanseras våren 2020.
 •  Införsäljning av höst- och vinterkollektionen 2019 har slutförts under kvartalet och bolaget har varit på mässor i New York, Las Vegas, Berlin och Köpenhamn och presenterat kollektionen som har mottagits väl. Responsen har varit positiv och har lett till ökade förordernivåer framför allt i Nordamerika.

VD har ordet

Bolaget visar en försäljningsökning med drygt 25 % för första kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet föregående år främst drivet av den Nordamerikanska wholesalemarknaden samtidigt som retail marknaden är fortsatt utmanande. Bolaget visar på ökade marginaler och våra bruttomarginaler har fördubblats under första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018, detta delvis på grund av effektivare planering i våra design- och produktionsfunktioner. Rörelsekostnaderna fortsätter att sjunka genom de effektiviseringsåtgärder bolaget arbetar med. Genomförsäljningen hos våra nyckelkunder samt våra online-partners har varit bra för vår vår/sommar kollektionen 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 12 13 44 32

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 17.30. CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50, e-mail. CA@mangold.se.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.