WeSC: Kraftig försäljningstillväxt och återgång till lönsamhet 2021

Report this content

Stockholm, Sverige, 26 mars 2021

Bolagets försäljning fortsätter att växa genom bekräftad orderingång avseende höst/vinterkollektionen för 2021. Ökningen jämfört med samma kollektion 2020 är ca 300% vilket innebär ett ordervärde på 6,0 MUSD (1,5 MUSD). Ökningen jämfört med 2019 är drygt 240%. Försäljningsökningen hänförs till Nordamerika och drivs dels av befintliga kunder, dels genom nya kunder och marknader. Varumärket är representerat hos stora aktörer såsom Nordstrom, Saks, Macy’s, Walmart, ASOS och Junkyard. Därutöver har bolaget licenssamarbeten avseende produktkategorierna Hörlurar, Glasögon och Accessoarer.

Då 2020 på många sätt var ett utmanande år för bolaget, i synnerhet försäljningsmässigt är det svårt att jämföra endast mot det, men ökningen för helåret 2021 förväntas bli nästan 290%, 7,1 MUSD. Jämfört med helåret 2019 räknar bolaget med en försäljningsökning om drygt 130%, vilket innebär en ökning om 5,5 MUSD för 2021. Med den försäljning som nu säkrats genom förorder för 2021 i kombination med det etablerade lägre kostnadsläget för WeSC kommer verksamheten att återgå till lönsamhet för helåret 2021.

”Varumärket och kollektionen har fortsatt mottagits väldigt positivt och genomförsäljningen har varit väldigt stark i Nordamerika och vi utökar kontinuerligt varumärkets närvaro och synlighet. Vi är idag representerade hos 4 000 försäljningsställen och fortsätter utöka närvaron med cirka 2 000 försäljningsställen tillsammans med våra återförsäljare under 2022. Vi har också stort fokus på utvalda länder så som Spanien, Italien, UK, Dubai, Tyskland och Sverige”. Joseph Janus, VD WeSC.

För information angående föreslagen ny verksamhetsinriktning, se pressmeddelande från den 22 mars 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post:
ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Taggar:

Dokument & länkar