WeSC offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid WeSC AB:s årsstämma den 26 juni 2020 beslutades om sammanläggning av aktier 1:500, varigenom 500 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 17 juli 2020.

Tidplan för sammanläggningen:

15 juli 2020 Sista dag för handel före sammanläggning.
16 juli 2020 Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
17 juli 2020 Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer WeSCs aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 16 juli 2020 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0014556718.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 500 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från bolagets huvudaktieägare, GoMobile nu AB, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 500. I dessa utjämningsaktier kommer även de 43 aktier att ingå som tecknats av GoMobile nu AB genom en s.k. utjämningsemission i enlighet med beslut vid årsstämman den 26 juni 2020. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i WeSC kommer efter utjämningsemissionen och sammanläggningen att uppgå till 12 902 192, vilket innebär ett kvotvärde om 1,00 kronor per aktie.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör, +1 (212) 334 9372

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 klockan 10.30 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar