WeSC Ökad försäljning i Q4 2020

Report this content

Stockholm, Sverige, 11 januari 2021

Försäljningen för fjärde kvartalet 2020 ökar med 33% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Bolagets försäljning har påverkats starkt av Corona pandemin under 2020 men ser nu en försäljningsökning i fjärde kvartalet. Som tidigare kommunicerats visar även orderingången för våren 2021 på stora ökningar jämfört med samma kollektion 2020.  

”Vi har fått in betydande värden i förorder för första halvan av 2021 vilket kommer att generera en signifikant försäljningsökning under perioden jämfört med samma period 2020.” Joseph Janus, VD, WeSC.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 klockan 08.15 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post:
ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Taggar:

Dokument & länkar