WeSCs teckningsoptioner av serie 2019:1 tecknades till cirka 58 procent

Report this content

Stockholm, Sverige, 25 mars 2020

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019:1. Totalt nyttjades 1 315 793 897 teckningsoptioner, motsvarande cirka 58 procent av antalet utstående teckningsoptioner, för teckning av 1 315 793 897 aktier till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs WeSC därmed cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Av tecknade aktier har cirka 9,3 MSEK betalts via kvittning av fordran.

Bakgrund

Under 2019 genomförde Bolaget en företrädesemission av units, bestående av åtta (8) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1 pågick under perioden 9 till 23 mars 2020 och har således avslutats. Teckningskursen för teckning av aktier i WeSC genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1 var 0,01 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2019:1 finns tillgängliga i WeSCs prospekt utgivet i augusti 2019.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i WeSC med 1 315 793 897 aktier, från 5 135 302 060 till 6 451 095 957 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 631 587,794 SEK, från 10 270 604,120 SEK, till 12 902 191,914 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie 2019:1, uppgår utspädningen till cirka 20,4 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WeSC i samband med teckningsoptionsprogrammet.
Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med teckningsoptionsprogrammet.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus

Verkställande direktör Joseph.Janus@wesc.com, +1 (212) 334 9372

 

 

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 klockan 17.45 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar