Elskling + Westander = sant

Elbytesexperten elskling.se har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet kring elskling.se:s tjänst för jämförelse och byte av elavtal.

– Vi vill att fler ska känna till hur enkelt det är att jämföra och byta elbolag. Vi har en massa intressant kunskap och statistik och Westanders handlingsorienterade och effektiva arbetssätt gör att vi passar bra ihop, säger Faraz Azima, vd för elskling.se.

I arbetsgruppen på Westander ingår Claes Henriksson, kundansvarig projektledare och Maria Hazard, pr-konsult. Samarbetet handlar bland annat om att hjälpa elskling.se att få publicitet i frågor om elpris, grön el och trender på elmarknaden.

– Elmarknaden avreglerades 1996, men fortfarande sitter 1,2 miljoner hushåll fast i onödigt dyra elavtal, eftersom de inte gjort något aktivt val. Elskling.se:s ambition att göra marknaden mindre krånglig och svåröverblickbar känns angelägen, säger Claes Henriksson, kundansvarig på Westander.

Elbytesexperten elskling.se är Sveriges ledande sajt för jämförelse och byte av elavtal. Företaget grundades 2007 av fem studiekamrater från KTH och har sedan starten hjälpt drygt 100 000 svenska hushåll att kostnadsfritt byta elavtal.

För mer information, kontakta:

Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

Claes Henriksson, projektledare på Westander, 08-464 96 52, 0704-56 56 46, Claes.henriksson@westander.se 

Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Folksam, Hjärt-Lungfonden, Kronans Droghandel, Michelin, Previa, Statoil, Stim och Återvinningsindustrierna.

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar