Westander ökar med fyra procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2010 blev rekordstora 26,1 miljoner kronor, en ökning med 1,0 miljon eller fyra procent jämfört med 2009. Byråintäkten per anställd var oförändrad på 1,4 miljoner.

– Det är glädjande att framför allt våra företagskunder satsade mer under förra året än under lågkonjunkturens 2009. Westanders byråintäkt per anställd var tyvärr oförändrad, trots styrkan i pr-marknaden, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Intäkten från företagskunder ökade med 51 procent jämfört med 2009. Företag svarade för 49 procent av Westanders byråintäkt under 2010, medan intresseorganisationer stod för 33 procent och myndigheter för resterande 18 procent. Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Byrån planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering av fler pr-konsulter.

– Vi ska rekrytera åtminstone sex kompetenta och engagerade pr-konsulter i år. I samband med rekrytering lyfter vi fram ett bra arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i livet, säger Patrik Westander.

Westanders 1,4 miljoner i byråintäkt per anställd kan jämföras med den framgångsrika pr-byrån JKL:s 2,2 miljoner under 2009. Westander höjde nyligen timpriset med 12,5 procent, från 1 600 till 1 800 kronor exklusive moms, för att skapa utrymme för höjda löner.

– Westander ska inte konkurrera med ett lågt pris utan med hög kvalitet. Vi hjälper i första hand uppdragsgivarna att själva skapa publicitet och lobba. Det handlar om en rådgivning som ställer mycket höga krav på konsulternas kompetens, säger Patrik Westander.

Lobbying utgjorde 23 procent av byråintäkten under 2010 och medierelationer stod för 77 procent. Westander utsågs under förra året till såväl Årets Stora Pr-byrå i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå i Novus och Resumés kundundersökning.

Westanders resultat för 2010 publiceras den 21 januari.


För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se


Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Akademiska Hus, Flygbussarna, Hjärt-Lungfonden, Kronans Droghandel, Michelin, Previa, Statoil, Stim och Svensk Vindenergi.

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar