Wexxa lanserar unik CRM applikation för applikationsutvecklare till Palm OS#.

Wexxa lanserar unik CRM applikation för applikationsutvecklare till Palm ® OS . Wexxa Mobile Media Technology AB utvecklar en plattform för interaktiv kommunikation med användare av mobila terminaler. Plattformen skapar en möjlighet för företag som utvecklar och marknadsför produkter/tjänster för PDA's att effektiv kommunicera med slutanvändaren. ® Utvecklare av applikationer för Palm OS erbjuds gratis medlemskap i Wexxas globala nätverk och får en unik möjlighet att kommunicera med slutanvändaren. Utvecklaren får tillgång till information om hur användandet av deras applikationer ser ut, användare får information om till exempel nya versioner och ger i sin tur respons till utvecklaren om hur de upplever applikationen. Alla applikationer som är anpassade för Wexxa är också integrerade med Wexxa´s CRM applikation vilket möjliggör en effektiv kommunikation med användaren. Wexxas unika teknologi medför flera fördelar för applikationsutvecklare; större intäkter, bättre relation med slutanvändaren samt en ökad volym av de applikationer som är Wexxa anpassade. Nätverket skapar en möjlighet för de utvecklare som är med att differentiera sig från de utvecklare som står utanför nätverket. Det finns idag ett växande behov av att kommunicera med användare av Palm och det bästa sättet att göra detta på är via Palmen, säger Thomas Petersen VP Sales and Marketing på Wexxa. Det globala nätverket som vi just nu etablerar resulterar i nya samt förbättrade applikationer för användaren och lönsammare applikationer för utvecklarna. Vi har en stark tro på "Palm Economy" i den mobila framtiden och vi vill förstärka den här kraften. Idag finns 100,000 utvecklare av Palm OS® och den explosiva ökningen av applikationer skapar en solid bas för en kraftig expansion av Wexxa´s nätverk. Nätverket startades i slutet av september och applikationen är tillgänglig från och med oktober. Medlemskap i nätverket är gratis och nya tjänster från Wexxa kommer att komplettera samt förbättra de applikationer som är Wexxa anpassade. Mobila användare får därmed tillgång till applikationer som är anpassade efter deras behov. Om Wexxa Mobile Media Technology: Wexxa Mobile Media Technology är ett "start-up" företag baserat i Stockholm. Wexxa utvecklar och marknadsför lösningar för digital media med syfte att förbättra relationen med mobila användare. För mer information kontakta: Thomas Petersen, VP Sales & Marketing, Wexxa Mobile Media Technology, +46 709 989 112, thomas@wexxa.com Tobias Tödt, CEO, Wexxa Mobile Media Technology, +46 709 980 300, tobias@wexxa.com Palm OS and Palm är registrerade varumärken av Palm Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar