Aktiv kostnadsstyrning ger bättre ekonomisk hållbarhet i byggprojekt

Report this content

Sverige står inför ett massivt byggbehov de närmsta åren. Över en halv miljon bostäder behövs fram till 2029 samtidigt som det råder stor brist på skolor, äldreboenden, vårdlokaler och lokaler för kultur och idrott. För att klara utmaningarna blir det ännu viktigare att bygga ekonomiskt effektivt.

Sveriges befolkning ökar samtidigt som vi blir allt äldre, vilket innebär att stora investeringar krävs för att bygga ut välfärden. Enligt Finansdepartementet behövs 1400 nya förskolor och skolor och 560 äldreboenden i Sverige fram till 2026. Utöver detta behöver man bygga 592 000–664 000 bostäder fram till 2029, samtidigt som både vården och infrastrukturen måste byggas ut.

Aktiv kostnadsstyrning ger alla aktörer i ett byggprojekt kontroll över kostnaderna och tydligare styrning mot budgetmålen. När kalkylatorexpertis integreras i projektens alla skeden uppnås hög arkitektonisk kvalitet innanför givna kostnadsramar och processen blir mer effektiv och resurssnål.

Patrik Törnevik är projektledare på Enköpings kommun där White har arbetat med den nya gymnasieskolan genom förstudie, hållbarhetsprogram, programhandling och aktiv kostandsstyrning. Sommaren 2021 påbörjas även bygghandlingsprojektering. De nya lokalerna kommer att ersätta de nuvarande och gymnasiet ska stå klart höstterminen 2024.

– När man arbetar aktivt med kostnader under projekteringen så upplever jag att projektörer och jag som beställare blir mer kostnadsmedvetna. I gymnasieprojektet har vi tuffa ekonomiska ramar att hålla oss inom och en tight tidplan. Att överskrida satt budget skulle innebära en försening av projektet och onödiga kostnader i form av omprojektering, säger Patrik Törnevik.

Med aktiv kostnadsstyrning blir projektteamet i tidigt skede medvetet om de kostnadsdrivande faktorerna och arbetar utifrån dem för att hitta lösningarna som ger högst kvalitet och hållbarhet inom genomförbara ramar.

– Aktiv kostnadsstyrning passar alla kunder, de behöver bara precisera vilka investeringsmål de har. Då kan vi bearbeta det och göra en rimlighetsbedömning. Ibland fungerar inte visionen utifrån den givna budgeten. Där kan vi tillsammans med kunden säkerställa att projektet blir genomförbart och vi kan hjälpa till att fatta kostnadsmedvetna beslut om till exempel fasad, stomme, planlösning eller material, säger Lilly Duong, kalkylingenjör på White Arkitekter. 

För mer information:
Maria Gertell, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 70 588 65 00
maria.gertell@white.se

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar