Första delen av framtidens sjukhus öppnar för inflytt

Den 2 juni tar Stockholms läns landsting över nyckeln till första sjukhusdelen av Nya Karolinska Solna. Därmed har starten gått för inflyttning i de nya lokalerna. De första patienterna tas emot under hösten 2016. Nya Karolinska Solna är Skanskas största enskilda byggprojekt genom tiderna.

White Tengbom Team utvecklade gestaltningsprinciperna som står bakom arkitekturen. För att driva det största sjukhusprojektet någonsin i Sverige teamade Tengbom och White ihop sig och blev White Tengbom Team.

-  Det har varit en fantastiskt spännande och utmanande uppgift att rita Sveriges största sjukhusprojekt någonsin. Ett projekt där målet var att vården kopplas ihop tätt med forskning och utbildning, att sjukhuset ska vara en naturlig del av staden och att vårdmiljöer skapas med patienten i fokus. Idag känner vi oss stolta över slutresultatet, säger Per-Mats Nilsson, vd på White Tengbom Team.

NKS-projektet resulterar i ett av det mest hållbara universitetssjukhusen i världen och har byggts med människan i centrum. Sjukhuset har bara enkelrum för patienter och stor omsorg har tagits till hur anställda och besökare även ska uppleva miljön, allt från entréhall till operationssalar.

-   Vi har ritat attraktiva mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden som har en positiv inverkan på patienterna. Det har bland annat resulterat i patientrum med generösa fönsterytor som ger optimalt dagsljusflöde, plats för anhöriga samt eget hygienrum för att minimera smittspridning, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.


Ett tydligt mål har också varit att knyta samman vården med utbildning och forskning som finns inom samma område. En ökad samverkan inom områdena ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder för patienten.  


-   NKS är ett unikt projekt vad gäller integrationen med omgivande stadsmiljö, där både vården och forskningen stärks och tar Karolinska Universitetssjukhuset in i framtiden, säger Monica von Schmalensee, vd på White.
 

Interiört har material, kulör och konst utgjort redskap för att skapa mänskliga och omsorgsfulla vårdmiljöer. Dagsljus och utblickar har utgjort en ledstjärna för logistik som främjar god orienterbarhet.

Stor vikt har också lagts vid gestaltningen av den yttre miljön. Det så kallade ”Akademiska stråket” är sjukhusets ”gröna lunga” som förbinder sjukhuset med Karolinska Institutets område.

I hela projektet har konsten en viktig roll, inte minst för välbefinnandet för patienter och andra som vistas i miljön. Inom NKS-projektet görs den hittills största enskilda konstsatsningen för offentlig miljö i Sverige.

För mer information:

Per-Mats Nilsson, arkitekt, vd White Tengbom Team, per-mats.nilsson@white.se, tel 08-402 25 67
Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom,
emelie.mannheimer@tengbom.se, 070-715 63 90
Monica von Schmalensee, vd White,
monica.von.schmalensee@white.se, tel 08-4022584

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 570 personer som arbetar tillsammans, fördelade på ett tiotal kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. Läs mer på www.tengbom.se.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör och som får människor att växa. Vi är över 850 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Läs mer på www.white.se 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det har varit en fantastiskt spännande och utmanande uppgift att rita Sveriges största sjukhusprojekt någonsin. Idag känner vi oss stolta över slutresultatet.
Per-Mats Nilsson, vd på White Tengbom Team