Jämlika möten och delaktighet i centrum vid ombyggnadsprojektet inom Psykiatrins kvarter

Report this content

I oktober 2020 fick Vuxenpsykiatrin och Barn- och Ungdomspsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås flytta in i sina nybyggda lokaler som gestaltats av White Arkitekter. Under tiden har den befintliga byggnaden som hör till Psykiatrins kvarter tömts, renoverats och byggts om samt inretts med 75 % återbruk. Idag öppnar lokalerna som inrymmer psykiatrisk öppenvård och administration med banbrytande gestaltning för bättre patientcentrerad vård.

Den befintliga byggnaden inom Psykiatrins kvarter lämpade sig inte för heldygnsvård, varpå man satsade på en helt ny byggnad som uppfyller krav som till exempel enkelrum, goda utemiljöer, säkerhet och akuta flöden som skyddar patientens integritet. Den gamla byggnaden, kallad Byggnad 24, kunde däremot efter en komplex ombyggnation transformeras till optimala lokaler för psykiatrisk öppenvård och administration. Nu välkomnas 3 000 patienter och 180 anställda till till den ombyggda Byggnad 24.

– Genom att transformera den befintliga byggnaden med stor omsorg och återbruka stor del av interiören har vi stöttat regionen i sitt ambitiösa hållbarhetsarbete. Befintliga fastigheter skall kunna användas till enklare former av vård och administration, för att på det sättet minimera nybyggnation till verksamheter som kräver moderna, högteknologiska miljöer, säger Cristiana Caira, ansvarig arkitekt på White.

I ombyggnadsprojektet inom Psykiatrins kvarter har stort fokus lagts vid att utforma behovsstyrda och jämlika miljöer för patienter och personal. Här kallas patienten inte in i personalens egna kontorsrum. I stället träffas de i ombonade samtalsrum skapade för jämlikhet och delaktighet.

– Det finns en stor omsorg i varje samtalsrum som också är projektets viktigaste innovation. Här går patienten inte in till någons rum. Här står inget skrivbord emellan som skapar hierarki. Både patient och personal sitter i bekväma fåtöljer och väggarna pryds av fotokonst som är unika för varje rum, säger Cristiana Caira, ansvarig arkitekt på White.

På väggen finns även en skärm så att journalen ska kunna ses av patienten och eventuella anhöriga. Att skärmen inte är vänd åt fel håll för patienten bidrar också till ökad samverkan och delaktighet. Genom hela byggnaden samspelar lugna färgskalor med mer färgstarka möbler. I och med att möblerna är återbrukade ser bord och stolar lite olika ut, vilket sätter en egen prägel på varje rum.

– Det här projektet har varit ett nära samarbete mellan verksamhet, brukare, arkitekt, inredning och konst. Det har resulterat i trygga miljöer som skapar förutsättningar för jämlika samtal och som stödjer nya arbetssätt i samband med att vården utvecklas, säger Cristiana Caira.

Psykiatrins kvarter är Södra Älvsborgs sjukhus största satsning på psykiatrisk vård på många år. Kvarteret omfattar en stjärnformad vårdbyggnad för akut- och heldygnsvården inom Vuxenpsykiatrin och Barn- och Ungdomspsykiatrin samt Byggnad 24 från 60-talet som renoverats och byggts om för att inrymma den öppna psykiatrin på bottenplan och administration på det övre planet. Verksamheterna sammanlänkas av den stora välkomnande entréhallen i den nya byggnaden, byggd med trästomme och stort fokus på dagsljus och god orienterbarhet. Genom att samla sluten- och öppenvården på samma plats kan vårdpersonalen bättre samverka kring patienten samtidigt som det ger bättre förutsättningar för kompetensöverföring och -utveckling.

För mer information:
Maria Gertell, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 70 588 65 00
maria.gertell@white.se

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar