Nya Velindre Cancer Centre tilldelas pris i EHD Awards

Report this content

Nya Velindre Cancer Centre i Wales kammade igår hem vinst i European Healthcare Design (EHD) Awards. EHD Awards är ett av de mest prestigefyllda internationella arkitekturpriserna inom vårdarkitektur och hyllar yrkesmässig och forskningsmässig kompetens inom design av vårdmiljöer runt om i världen. Utöver nya Velindre Cancer Centre hade White ytterligare ett nominerat vårdprojekt och som blev Highly Commended, Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus. 

Under EHD Congress i London presenterades igår vinnarna i EHD Awards. Utmärkelsen förespråkar vårdmiljöer som främjar hälsa och välbefinnande, integrerar kvalitetsförbättring och stödjer tillhandahållandet av behandling och vård på ett tillgängligt, hållbart och rättvist sätt. Nya Velindre Cancer Centre utsågs till vinnaren i kategorin Future Healthcare Design.

– Med nya Velindre Cancer Centre vill vi tillsammans med NHS och våra samarbetspartners skapa framtidens vårdmiljö som stöder det mentala och fysiska välbefinnandet för både patienter och anhöriga men också erbjuder en toppmodern arbetsplats för personalen, säger Michael Woodford, Director London Studio, White Arkitekter.

Projektet utvecklas av The ACORN consortium. Med höga hållbarhetsmål är byggnaden utformad för att maximera användningen av lokala naturliga material med låga koldioxidavtryck som främjar hälsa och välbefinnande. Tack vare användningen av material som exempelvis trä och kalk- och lerputs som är andningsbara och flexibla skapas en naturlig och lugnande miljö för patienter, anhöriga och personal.

– Nya Velindre Cancer Centre innebär ett stort steg framåt för sjukvården i Storbritannien. Med fokus på material med låga koldioxidavtryck i kombination med målet att bevara det kringliggande landskapet så vilt som möjligt utformar vi ett vårdprojekt där miljön stödjer och kompletterar patienternas medicinska behandling, säger Michael Wooford, Director London Studio, White Arkitekter.

Nya Velindre Cancer Centre kommer att integreras varsamt i det walesiska landskapet med respekt för flora, fauna och ekologi. Samtidigt planeras nya platser i landskapet som exempelvis fruktträdgård och gemensam köksträdgård som syftar till att stödja hälsosamma vanor. Genom att utforma informella lekplatser och en mängd promenad- och cykelstråk samt platser för avkoppling uppmuntras lek och rörelse i naturen.  

Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus Highly Commended
Utöver nya Velindre Cancer Centre var även projektet Ledplastikcentrum Bromma sjukhus nominerat i kategorin Design for Adaption and Transformation och blev Highly Commended. Det var i mars 2020 som Vectura förvärvade Bromma sjukhus med visionen att revitalisera en teknisk uttjänt vårdbyggnad till ett levande centrum för vård och omsorg. Två år senare invigdes Ledplastikcentrum och genom fokus på återbruk har den äldre byggnaden väckts till liv. Projektet är ett exempel på hur en uttjänt byggnad kan återbrukas och utvecklas med nybyggnadskvalitet. Tack vare den nya verksamheten har Bromma sjukhus utvecklats med en toppmodern operationsmiljö för höft- och knäledplastiker.

– Med Vecturas vision som utgångspunkt och med hjälp av återbruk har Bromma sjukhus anpassats till en attraktiv vårdmiljö som är hållbar över tid och skapar mervärden för både stadsmiljön och människorna som vistas där. Tillsammans med Vectura och samarbetspartners har vi hittat lösningar som gjort det möjligt att ha högt fokus på återbruk och samtidigt uppfylla alla vårdhygieniska krav, säger Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt, White Arkitekter. 

Acorn consortium, Velindre Cancer Centre
Konsortiet utsågs efter en offentlig upphandling som genomfördes av Velindre University NHS Trust, och består av Kajima Partnerships, Sacyr, Abrdn, Andrew Scott, Kier Facilities Services, White Arkitekter, MJ Medical, Turley, Studio Response, Camlins Landscape Architects, Osborne Clarke, Operis, Confab Lab, Hydrock, Socotec och Ingho FM.

Samarbetspartners, Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus
Ledplastikcentrum, Vectura, White Arkitekter, Skanska, Incoord och PE Teknik & Arkitektur.

För mer information:
Louise Lundberg, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 73 722 51 69
louise.lundberg@white.se

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.