Så kan byggsektorn uppnå klimatneutralitet

Report this content

Fem år har gått sedan Parisavtalet trädde i kraft. Trots det svarar bygg- och fastighetssektorn fortfarande för mer än en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det finns stora möjligheter att minska CO2-utsläppen, men det kräver ett nytt tankesätt och en radikal omställning hos alla aktörer.

Det råder inga tvivel om att byggandet har en negativ miljöpåverkan. Fler invånare kräver dock fler bostäder, skolor, vårdplatser, mötesplatser med mera. Och sedan 2000-talets början har folkmängden i Sverige ökat med 16 procent, vilket motsvarar närmare 1,5 miljoner fler människor. Men hur kan byggandet genomföras med minsta möjliga klimatavtryck?

– För att lyckas med en klimatomställning krävs ett nytt tankesätt. I stället för att tänka nytt behöver alla ställa sig frågan ”Hur kan vi skapa något nytt av det som redan finns?”. Det kan handla om såväl kvarter och byggnader som material och möbler. Återbruk och re-design är ett av de mest effektiva sätten för att minska klimatutsläppen och det öppnar också upp för nya affärsmöjligheter. Större delen av alla byggnader är redan byggda och de är enorma materialbibliotek, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter.

Grunderna för att minska samhällets och byggandets klimatpåverkan läggs redan i tidig planering. Detaljplaner måste skapa förutsättningar för förnyelsebar energi, klimatneutralt byggande, hållbar mobilitet och inte minst service som stödjer en hållbar livsstil. Mer grönska och integrering av ekosystemtjänster i våra städer bidrar både till att hantera risker av ett förändrat klimat, men också till att stärka sociala och ekologiska värden.

– Det är viktigt att ha ett hållbart perspektiv för sina investeringar och se de långsiktiga värdena. Det kan inte fortsätta att vara enklare och billigare att bygga ohållbart. Man måste se till helhetsekonomin. Att utmana invanda mönster och våga testa nya material och metoder är avgörande för att lyckas med klimatomställningen. Ingen klarar detta på egen hand, men genom att utmana varandra kan vi tillsammans driva förändringen mot en mer hållbar framtid, säger Anna Graaf.

Branschens målsättning är att vara klimatneutral till år 2045. Men White Arkitekter driver på för att skapa klimatneutrala projekt långt tidigare än så. Då arkitektur omfattar allt från planering av städer och samhällen till utformning av byggnader, utemiljöer och interiörer ser företaget goda möjligheter att vara med och påskynda den radikala förflyttning som krävs för att klara de globala och nationella målen liksom branschens egen färdplan. 
 

Hållbarhetsexpertens fyra klimatstrategier:

1. PLANERA långsiktigt och skapa förutsättningar för hållbara livsmiljöer

2. BEVARA i stället för att bygga nytt och skapa ny design av befintliga miljöer och produkter.

3. EFFEKTIVISERA användningen av energi och material.

4. UTMANA med material med låg klimatpåverkan, förnyelsebar energi och cirkulär design.

 

För mer information:
Maria Gertell, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 70 588 65 00
maria.gertell@white.se

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media