Succéår för Whites internationella verksamhet – öppnar kontor i Tyskland

Report this content

White Arkitekter fortsätter att vinna tävlingar och få in fler uppdrag utanför Sverige. Under 2020 var bolaget aktivt på tre kontinenter och den internationella verksamheten stod för drygt tio procent av omsättningen. En siffra som avses öka ytterligare under 2021. Nu öppnar bolaget dessutom ett kontor i Tyskland.

De senaste åren har Whites internationella närvaro ökat kraftigt. London är det snabbast växande kontoret. Studion vann nyligen det prestigeuppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital. Utöver det har bolaget fortsatt att satsa på att bygga ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners i Tyskland, Kanada och Östafrika. Till grund för satsningen ligger en robust affärsstrategi som bygger på lokal förankring och närvaro vilket visat sig vara avgörande i ljuset av pandemin.

– En viktig framgångsfaktor i vår internationella expansion är att den handlar om glokalisering snarare än globalisering. Kunskapsutbyte och att lära sig den lokala kontexten är viktiga förutsättningar för att lyckas. Genom att arbeta i länder med annan kontext än vi utmana våra synsätt och normer, säger Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för företagets internationalisering.

Trots en planande konjunktur, som förstärkts av pandemin, växlar White upp ännu mer internationellt genom att öppna en studio i Stuttgart, Tyskland. Med en fysisk närvaro ska bolaget säkerställa kvaliteten och leveranserna i nya och pågående projekt, ta nya marknadsandelar samt maximera kunskapsutbytet åt båda håll.

– Vår vision om att all vår arkitektur ska vara klimatneutral från 2030 har gjort att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet, transformation och träbyggande – något som uppskattas väl i Tyskland som nu kraftsamlar kring klimatet. Likväl har vi mycket att lära oss av dem vad gäller ingenjörskonst och energilösningar med nya innovativa projekt som resultat. Det blir en bra matchning, säger Carl Bäckstrand.

Det nyligen lanserade initiativet runt New European Bauhaus där EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut arkitekturens avgörande roll för att åstadkomma den gröna omställningen gör att timingen för expansionen internationellt kommer helt rätt. Den direkta kopplingen till EUs Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitetet, klimat och hälsa står i centrum.

Prenumerera

Media

Media