White växlar upp internationellt mitt i pandemin

Report this content

Trots coronapandemin fortsätter White Arkitekter att vinna internationella tävlingar och få in fler uppdrag utanför Sveriges gränser. Under 2020 var bolaget aktivt på tre kontinenter och den internationella verksamheten stod för drygt tio procent av omsättningen, vilket motsvarar ca 80 MSEK. En siffra som avses öka ytterligare under 2021 tack vare företagets långsiktiga affärsstrategi och en stor internationell efterfrågan på hållbar arkitektur. 

De senaste åren har Whites internationella närvaro ökat kraftigt i linje med bolagets strategiska avsikter. Till grund för den internationella expansionen ligger en robust affärsstrategi som bygger kunskapsutbyte och glokalisering med tydlig lokal närvaro framför den gamla ”fly in, fly out-strategin”. Den ökade efterfrågan på hållbar arkitektur och strävan efter klimatneutralitet har också gynnat bolagets internationalisering, vars innovationskraft är eftertraktad.   

– Vår vision om att all vår arkitektur ska vara klimatneutral från 2030 har gjort att vi ligger i framkant vad gäller hållbarhet, transformation och träbyggande – något som efterfrågas starkt på våra utländska marknader som nu alla kraftsamlar kring klimatet. Att vi dessutom varit mogna i digitaliseringen har varit avgörande i ljuset av pandemin och gjort att vi kan arbeta sömlöst över kontors- och landsgränser, säger Carl Bäckstrand, vice vd för White och ansvarig för bolagets internationalisering.  

Det nyligen lanserade initiativet runt New European Bauhaus, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekar ut arkitekturens avgörande roll för att åstadkomma den gröna omställningen gör att timingen för Whites expansion är optimal – inte minst i Tyskland där White precis har etablerat sig fysiskt med ett nytt kontor i Stuttgart.

– Den direkta kopplingen till EU:s Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitet, klimat och hälsa står i centrum. Det handlar mycket om att ställa om städer till att bli klimatneutrala och mer socialt hållbara. Och det är inom dessa områden vi är konkurrenskraftiga och som varit starkt bidragande till våra framsteg på den tyska marknaden, säger Carl Bäckstrand.

London är Whites snabbast växande kontor. De vann nyligen det prestigeuppdraget att gestalta nya Cambridge Children’s hospital samtidigt som nya Moorfields Eye hospital håller på att ta form, liksom flera projekt inom stadsplanering och bostäder. Därmed har London har haft ett exceptionellt år bakom sig med rekordomsättning och flertalet nyanställda medarbetare trots pandemin och planande konjunktur.

Utöver kontoren i London, Oslo och Stuttgart fortsätter White sin strategiska utveckling av marknaderna i Kanada och Östafrika. Här tar företaget sig an de stora utmaningarna när det gäller hälsa, klimat och urbanisering, vilket är viktiga insteg till de riktigt stora nordamerikanska och afrikanska marknaderna. Exempel som det världsbanksfinansierade Panzisjukhuset som drivs av fredspristagaren Dr Denis Mukwege i den konfliktdrabbade Bukavo-provinsen eller det precis vunna uppdraget för Montréals nya klimatneutrala stadsdel le Hippodrome visar hur starkt det skandinaviska kunnandet är.

– Vår internationella verksamhet har utvecklats markant senaste året. Genom att arbeta i andra länder med annan kontext än vår egen utmanar vi våra synsätt och normer. Men utöver ett värdefullt och ömsesidigt kunskapsutbyte är den internationella expansionen ett sätt att säkra verksamheten framåt genom att sprida våra innovationer på riktigt stora marknader, säger Carl Bäckstrand.

För mer information:
Maria Gertell, Head of Public Relations, White Arkitekter
E-post: maria.gertell@white.se
Tel: +46 70 588 65 00

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den direkta kopplingen till EU:s Green deal och Renovation wave öppnar upp för många intressanta projekt där cirkularitet, klimat och hälsa står i centrum. Det handlar mycket om att ställa om städer till att bli klimatneutrala och mer socialt hållbara. Och det är inom dessa områden vi är konkurrenskraftiga och som varit starkt bidragande till våra framsteg på den tyska marknaden.
Carl Bäckstrand, ansvarig för Whites internationalisering