Wicket Gaming AB: Idag är första dag för handel på Spotlight Stock Market

Report this content

den 22 juli 2021 kl. 08:15

Idag, den 22 juli 2021, inleds handeln i Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) på Spotlight Stock Market. Wicket Gamings aktie har ISIN-kod SE0015811377 och handlas under kortnamnet WIG.

Wicket Gaming genomförde under juli 2021 en kraftigt övertecknad nyemission. Genom erbjudandet och den utnyttjade övertilldelningsoptionen tillfördes Bolaget en total emissionslikvid om cirka 21,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK och kvittning om cirka 1 MSEK. 

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, kommenterar:

Vi är mycket stolta över det stora intresset att teckna aktier i Wicket Gaming och ser med glädje fram emot att noteras på Spotlight Stock Market. Noteringen är en viktig milstolpe i vår ambition att lansera vår första titel, mobilspelet Cricket Manager, på den globala marknaden. Vi vill välkomna våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa i en publik miljö”.

Rådgivare och emissionsinstitut
Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerade legal rådgivare i samband med erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Prenumerera

Dokument & länkar