Wicket Gaming förvärvar iGaming-plattform inom Daily Fantasy Sports

Report this content

den 18 oktober 2021 kl. 08:00
 

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat en iGaming-plattform inom Daily Fantasy Sports till ett pris som bedöms vara betydligt lägre än marknadsvärdet för en likvärdig plattform. Förvärvet är ett led i Bolagets ambition att bygga ut sin iGaming-verksamhet och ta en starkare position inom Daily Fantasy Sports. Genom förvärvet erhåller Wicket Gaming digitala rättigheter, teknologi och domänrättigheter för plattformen.

Plattformen för Daily Fantasy Sports är fullt operativ men hemsidan ligger tillfälligt nere i väntan på att integrera Cricket i sportutbudet. I dagsläget finns redan fotboll integrerad i plattformen. Utöver detta avses plattformen kompletteras med funktionalitet för effektiva betallösningar som passar den globala marknaden. Lansering av plattformen väntas ske under första kvartalet 2022.

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, kommenterar:

”Förvärvet av plattformen för Daily Fantasy Sports utgör en viktig grund för Wicket Gamings visualiserade iGaming-verksamhet. Vi har med detta köp möjliggjort en unik möjlighet för cross-marketing och skapat förutsättningar för nya intäktsströmmar”, säger Eric de Basso, VD för Wicket Gaming AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-18, kl. 08:00.


Om Wicket Gaming
Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Prenumerera

Dokument & länkar