Ytterligare insynsköp i Wicket Gaming

Report this content

Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) Marcus Andersson (COO), Markus Söderlund (CTO) och Antanyos Budak (styrelseledamot) har under de senaste dagarna ökat sina aktieinnehav i bolaget.

Köpen sammanfattas enligt följande:

Marcus Andersson har köpt 3 000 aktier i bolaget till en snittkurs om 32,31 SEK och ökar sitt innehav till 99 076 aktier. Köpet gjordes på Spotlight Stock Market.

Markus Söderlund har köpt 1 250 aktier i bolaget till en snittkurs om 33,17 SEK och ökar sitt innehav till 50 001 aktier. Köpet gjordes på Spotlight Stock Market.

Antanyos Budak har köpt 15 723 aktier till en snittkurs om 32,23 SEK. Han har tidigare inte haft något innehav i bolaget. Köpet gjordes på Spotlight Stock Market.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Prenumerera

Dokument & länkar